ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

InterACT

Název projektu anglickyDesigning cooperative interaction of automated vehicles with other road users in mixed traffic environments

Popis projektu
V současné době existuje vysoká potřeba výrobců uvést na trh autonomní vozidla úrovně 3 a vyšší (AV). Vzhledem k tomu, že AV budou pravděpodobně nasazena ve smíšeném provozu, musí bezpečně a efektivně komunikovat s ostatními (nevybavenými) uživateli, včetně ručně řízených vozidel, cyklistů a chodců. Ačkoli je detekce překážek pomocí AV téměř bezchybná, tato vozidla nemohou sdělit své záměry ostatním účastníkům silničního provozu. Toto omezení aktuálně snižuje jejich přitažlivost a hodnotu pro uživatele. Aby byla zajištěna intuitivní a kooperativní interakce mezi AV a ostatními a plynulý tok veškerého provozu, je nezbytné, aby existovaly dobré komunikační prostředky mezi všemi aktéry.
 
Hlavním cílem programu interACT je podstatné zlepšení této strategie komunikace a spolupráce. InterACT poskytne přehled současných interakcí člověka se strojem ve smíšeném provozu a zvýší šance na bezpečné nasazení AV vývojem nových softwarových a HMI hardwarových komponent pro spolehlivou a na uživatele zaměřenou komunikaci AV se svými uživateli.
 
Projekt interACT má za cíl:
1) Pomocí sociálně-psychologických modelů sestavit katalog interakcí a identifikovat hlavní komunikační potřeby účastníků silničního provozu v současných i budoucích dopravních scénářích
2)  Zlepšit softwarové algoritmy a schopnosti senzorů pro hodnocení rozpoznávání záměrů a predikce chování okolních účastníků silničního provozu
3) Pomocí jednotky pro plánování spolupráce a komunikace integrovat plánovací algoritmy a poskytnout synchronizované a integrované komunikační protokoly
4) Zajistit bezpečnost účastníků silničního provozu vývojem snadno ověřitelného softwaru pro bezpečnostní vrstvu.
 
Prototypy budou vyvíjeny a vyhodnocovány v simulátorech s více účastníky a ve dvou zkušebních vozidlech, přičemž se bude hodnotit snadnost použití, přijatelnost, bezpečnost a spolehlivost. Bude zkoumán dopad této úspěšné komunikace na snižování počtu havárií, zlepšování dopravního proudu a přijímání AV společností.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast IV.
Odpovědnost  DEUTSCHES ZENTRUM FUR LUFT - UND RAUMFAHRT EV
Zúčastněné strany BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT
CENTRO RICERCHE FIAT SCPA
HELLA GMBH & CO KGAA
INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS
ROBERT BOSCH GMBH
TECHNISCHE UNIVERSITAET MUENCHEN
UNIVERSITY OF LEEDS
Financování Program H2020 částkou 5 527 581 EUR
Celkem  5 527 581  EUR
Harmonogram 5/2017 – 9/2020
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/723395