RUMOBIL

Název projektu anglickyRural Mobility in European Regions affected by Demographic Change

Popis projektu
RUMOBIL byl založen na nadnárodní spolupráci mezi orgány veřejné správy a jejich dopravními subjekty, které čelily podobné výzvě: reagovat na tlaky na regionální systémy veřejné dopravy způsobené demografickými změnami v okrajových oblastech.
 
Spolupráce v projektu RUMOBIL jim poskytla platformu pro výměnu znalostí, pilotní aplikace nejmodernějších nástrojů a řešení a revizi jejich dopravních politik tak, aby lépe vyhovovaly měnícím se potřebám mobility.
 
Hlavními výstupy RUMOBIL byly pilotní akce, vypracování Strategie RUMOBIL a politická rozhodnutí pro její implementaci v osmi partnerských regionech. Pilotní akce umožnily testování řady inovativních aplikací, jak lze řídce osídlené okrajové oblasti lépe propojit s primárním, sekundárním nebo terciárním dopravním uzlem (přístup k evropským a vnitrostátním sítím osobní dopravy). Nadnárodní strategie RUMOBIL navrhla regionům střední a východní Evropy inovativní a přenosné přístupy veřejné dopravy založené na společně analyzovaných osvědčených postupech, kombinovaných znalostech partnerů a zúčastněných stran, poučení z pilotních projektů a nových nápadů předložených prostřednictvím nadnárodní soutěže založené na sociálních médiích.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast E
Podpoří prioritní akci EU a)
Odpovědnost  Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt
Zúčastněné strany HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o.
T Bridge S.p.A
Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale di Modena S.p.A
JIKORD s.r.o.
Nagykálló Város Önkormányzata
Kraj Vysočina
Žilinský samosprávny kraj
Województwo Mazowieckie
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Žilinská univerzita v Žiline
Savez za željeznicu
Financování Program Interreg CE částkou 2 654 918 EUR
Harmonogram 6/2016 – 5/2019
Kontakt

https://keep.eu/projects/17668/Rural-Mobility-in-European--EN/