SHAREPLACE

Název projektu anglickyShared mobility and Regional transport integrated PLAnning for a better connected Central Europe

Popis projektu
Dopravní systémy ve střední Evropě často vykazují nedostatečnou integraci dopravních druhů, což vede ke slabé místní, regionální a nadnárodní dostupnosti. I když již řada služeb v takzvané „sdílené ekonomice“ ukázala své výhody v městských a hustě osídlených oblastech, bylo třeba prokázat jejich úspěšné uplatnění v regionálním měřítku, včetně venkovských oblastí a dalších specifických územních kontextů.
 
Projekt SHAREPLACE si kladl za cíl podporovat, usnadňovat a posilovat příležitosti a možnosti sdílení a efektivního využívání zdrojů jako rozhodujícího faktoru udržitelného a vyváženého územního a sociálně-ekonomického rozvoje.
 
SHAREPLACE vyvinul inovativní přístup pro plánování a poskytování služeb udržitelné mobility ve střední Evropě s integrací konvenčních a flexibilních služeb mobility, a tržní a vzájemné sdílení přístupů za účelem optimalizace a maximalizace potenciálních výhod pro dopravní sítě, pro všechny skupiny uživatelů a pro zúčastněné strany.
 
Projekt se zaměřil zejména na tyto konkrétní výsledky:
(i) databáze služeb/nabídek, integrované jízdní řády
(ii) laboratoře a workshopy mobilitních komunit
(iii) řešení pro nové udržitelné sdílené služby
(iv) srovnávací nástroj/platforma pro provádění sdílených služeb integrovaných s hlavními možnostmi nabízenými místní dopravní sítí
(v) iniciativy na zvyšování povědomí o mobilitě
 
Projekt je založen na čtyřech pilířích:
(1) přístup založený na spolupráci
(2) technologie jako aktivátor
(3) sdílení jako klíč k životaschopným modelům pro poskytování inovativních služeb
(4) vědomí a změna chování jako katalyzátor

Zařazení projektu:
Prioritní oblast E
Podpoří prioritní akci EU a)
Odpovědnost  AustriaTech - Gesellschaft des Bundes für technologiepolitische Maßnahmen
Zúčastněné strany Redmint Impresa Sociale s.c.r.l.
Comune di Bergamo
AUTOGUIDOVIE SPA
Stadt Ulm
Mobilissimus Kft.
METAPUBLIC-RELATIONS GmbH
Universität Ulm
Grad Osijek
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Dyvolve
Financování Program Interreg CE částkou 2 414 024 EUR
Harmonogram 6/2017 – 11/2020
Kontakt

https://keep.eu/projects/18230/Shared-mobility-and-Regiona-EN/