SOCIAL CAR

Název projektu anglickyOpen social transport network for urban approach to carpooling

Popis projektu
SocialCar je inteligentní dopravní systém založený na inovativním přístupu ke sdílení vozidel v městských a příměstských oblastech.
 
Hlavním cílem SocialCar je vytvoření nové komunikační sítě pro inteligentní mobilitu, sdílení informací o integraci osobních automobilů do stávajících systémů dopravy a mobility. Toho bude dosaženo pomocí výkonných plánovacích algoritmů a integrace big dat souvisejících s veřejnou dopravou a spolujízdou v životaschopném prostředí, s cílem poskytnout koncovému uživateli zjednodušené cestování, umožňující srovnání a výběr mezi více možnostmi / službami.
 
SocialCar bude využívat sociální média ke komunikaci, sdílení informací a poskytování nejlepších just-in-time oznámení cestujícím. SocialCar dále využije rostoucí konektivity osob a předmětů a šíření internetových služeb, potenciálu internetu a dostupnosti detekce polohy založené na GNSS a sociálních médiích k vytvoření integrované služby mobility s potenciálem rozumně snížit problémy s mobilitou v Evropě.
 
SocialCar bude stavět na silném celoevropském týmu se silným zázemím v sociálních, psychologických a ekonomických vědách, zapojení 10 evropských městských lokalit prokáže platnost navrhovaných konceptů.
 
Obecnými cíli SocialCar jsou:
  • přispívat k cílům strategie EU 2020 v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie, snižování přetížení zlepšováním a maximalizací propojení a informací v reálném čase
  • překonání omezení současných postupů spolujízdy
  • ověřit systémy podpory řízení aktivní správou založenou na evropských GNSS
  • identifikovat vhodnou architekturu správy big dat pro integraci dat o mobilitě
  • vytvořit městské otevřené integrované úložiště dat o veřejné dopravě a o provozu ve městech

Zařazení projektu:
Prioritní oblast I. (O)
II. (C)
Prioritní akce a)
b)
Odpovědnost  FIT CONSULTING SRL
Zúčastněné strany ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS
THE UNIVERSITY COURT OF THE UNIVERSITY OF ABERDEEN
AB.ACUS SRL
SCUOLA UNIVERSITARIA PROFESSIONALE DELLA SVIZZERA ITALIANA
VECTOS (SOUTH) LIMITED
LUXMOBILITY S.A.R.L.
BERMAG GALKIEWICZ I GALKIEWICZ SPOLKA JAWNA
MOVENDA SPA
FONDAZIONE VEL 
CITY OF SKOPJE
SOUTH-EAST OF SCOTLAND TRANSPORT PARTNERSHIP
REGIONE LAZIO
GRAD ZAGREB
PROMETNI INSTITUT LJUBLJANA DOO
TTS Italia
IBI GROUP (UK) LTD
CONCEPT FACTORY SA
STRATEGIC STUFF BV
SOPRONI EGYETEM
ZIGHT BV
FUNDACIO EURECAT
BRESCIA MOBILITA SPA - SOCIETA METROPPLITANA DI MOBILITA
TAXISTOP
COMUNE DI TORINO
Liftshare.com Ltd
PLANIDEA SA
Financování Program H2020 částkou 5 384 645,5 EUR
Celkem  5 953 083 EUR
Harmonogram 6/2015 – 5/2018
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/636427