RESPONSE

Název projektu anglickyDemand-Responsive Transport to ensure accessibility, availability and reliability of rural public transport


Popis projektu
Mobilita zranitelných skupin, jako jsou zdravotně postižení, starší lidé, nezletilí a nezaměstnaní, je omezená zejména v řídce osídlených oblastech v oblasti Baltského moře. Pravidelné lokální služby nesplňují očekávání uživatelů a nejsou nákladově efektivní. RESPONSE změnil přístup od dopravních řešení orientovaných na nabídku k řešením reagujícím na poptávku. Projekt ukázal, jak lze geodata využít pro rozhodování orgánů veřejné správy. Na rozdíl od autobusových linek s pevně stanovenými jízdními řády byly v projektu pilotní bezproblémové cesty, digitalizované obchodní modely a návrh služeb orientovaný na potřeby.
 
Pilotní projekty byly ústředním prvkem projektu RESPONSE, jehož cílem bylo rozvíjet možnosti dopravy reagující na poptávku (DRT) ve venkovských regionech kolem Baltského moře. Proběhl\ čtyři pilotní projekty ve Švédsku (Värmland) a Norsku (Nes, Sauda, Innland), které testovaly alternativy dopravy pro zranitelné sociální skupiny, jako jsou starší lidé nebo školáci, a pokryly oblasti, které jsou řídce osídlené a kde by možnost dopravy DRT mohla být řešením současných logistických problémů. Pilotní projekty také umožnily, aby se jednotlivé regiony od sebe navzájem učily, což umožnilo budování kapacit a sdílení zkušeností mezi veřejnými orgány, soukromými podniky a uživateli.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU -
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU a) - poskytování multimodálních informačních služeb o cestování v celé Unii
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI -
Odpovědnost  Stockholm Environment Institute Tallinn Centre
Zúčastněné strany
Oppland County Council
Varmlandstrafik AB
Ruter
Kolumbus
Karlstad University
Kaunas City Municipal Administration
Aalborg University
Region Värmland
Innland County Council
Financování Program ERDF (Interreg VB Baltic Sea) částkou 1 372 550 EUR
Celkem 2 539 240  EUR
Harmonogram 1/2019 – 6/2021
Kontakt

https://keep.eu/projects/21577/Demand-Responsive-Transport-EN/