infra4Dfuture

Název projektu anglickyInfrastructure for the Future

Popis projektu
Projekt infra4Dfuture vytvořil zastřešující strategii a koordinační mechanismus pro modernizaci dopravní infrastruktury na základě poptávky, včetně sdílené strategické vize budoucích schopností infrastruktury a společných cest pro rozvoj a zavádění inovací.
 
Vzhledem k řadě nových výzev, jako změně klimatu, odolnosti, stárnutí infrastruktury, údržbě, digitalizaci, automatizaci, energetice a elektrifikaci, mají vnitrostátní orgány odpovědné za dopravní infrastrukturu (NTIA) naléhavé požadavky na inovace infrastruktury. Vzhledem k dlouhým dobám cyklů při správě infrastruktury a rychle narůstajícímu tlaku těchto výzev je potřeba rychle dodávat připravená a nákladově efektivní inovativní řešení odpovídající požadavkům NTIA, které společně budují síť TEN-T.
 
Konsorcium infra4Dfuture zahrnovalo 20 partnerů ze 17 zemí, z nichž 19 je NTIA, kteří spojili své síly za účelem vývoje:
  • strategického koordinačního mechanismu, jehož cílem bylo zajistit sladěnou spolupráci a součinnost napříč portfoliem příslušných evropských a národních inovačních programů a iniciativ
  • společné strategické vize budoucích infrastrukturních schopností, přičemž každá schopnost zahrnovala řadu oblastí zaměřených na inovace
 
Projekt infra4Dfuture byl založen na důkladném a soudržném procesu konzultací a dialogu s příslušnými zúčastněnými stranami. Tento proces byl strukturován do sledu strategických, rozhodovacích konferencí a podpůrného, taktického sledu odborných seminářů a regionálních akcí. Ty vyvrcholily založením Platformy zúčastněných stran pro inovace a implementaci infrastruktury (ISPIII) v rámci konference TRA 2020. ISPIII tak zajišťuje pokračování koordinačního mechanismu a sdílené vize i po skončení projektu. Navazující akce ISPIII se konají na pololetních konferencích TRA.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU -
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI
Odpovědnost  MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT
Zúčastněné strany
MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE
ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS
VAYLAVIRASTO
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL SA
VLAAMSE GEWEST
LATVIJAS VALSTS CELI
KARAYOLLARI GENEL MUDURLUGU
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej
VEJDIREKTORATET
TRAFIKVERKET - TRV
STATENS VEGVESEN
BUNDESMINISTERIUM FÜR DIGITALES UND VERKEHR
BUNDESANSTALT FUER STRASSENWESEN
ANAS SPA
Financování Program HORIZON 2020 částkou 1 204 006 EUR
Celkem:  1 218 006 EUR
Harmonogram 10/2018 - 9/2020
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/824269