NOESIS

Název projektu anglickyNOvel Decision Support tool for Evaluating Strategic Big Data investments in Transport and Intelligent Mobility Services

Popis projektu
Projekt NOESIS identifikuje kritické faktory, které vedou k úspěšné implementaci technologií a služeb v oblasti big data v dopravě a logistice s významným vytvářením hodnot ze socioekonomického hlediska.
 
Toho bude dosaženo zkoumáním oblastí a kontextů v celé Evropě, ve kterých by měly být prováděny investice do ICT a využívání dat. Dopad big dat bude hodnocen v řadě případů použití dopravy (big data v dopravní knihovně) vytvořením a uplatněním „rámce učení“ a mechanismu zachycení hodnoty, který odhadne očekávané náklady a přínosy.
 
Cílem projektu je  pochopit vzorce a požadavky, které jsou relevantní pro generování hodnoty investic do big dat v dopravě. Klíčové otázky, na které se NOESIS zaměřuje, jsou:
  - jak posoudit a porovnat očekávané přínosy alternativních investic do big dat v dopravě a
  - v jakých případech by měly být aplikace a technologie big dat implementovány za účelem zlepšení plánování a provozu dopravních systémů?
 
Výsledky projektu NOESIS:
  a) big data v dopravní knihovně,
  b) nástroj podpory rozhodování NOESIS a
  c) metodika hodnocení dopadu NOESIS.
 
Tyto nástroje spolu s technickými a politickými plány pomáhají předpovídat hodnotu generovanou potenciálními investicemi do big dat.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast I. (O)
Odpovědnost  ORTELIO LTD
Zúčastněné strany TECHNISCHE UNIVERSITAET MUENCHEN
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
COVENTRY UNIVERSITY ENTERPRISES LIMITED
KUNGLIGA TEKNISKA HOEGSKOLAN
MACOMI BV
Univerzitet u Beogradu - Saobracajni fakultet
BAYERISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
Financování Program H2020 částkou 1 197 831,25 EUR
Celkem  1 197 831,25 EUR
Harmonogram 11/2017 – 10/2019
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/769980