UP2DATE

Název projektu anglickyIntelligent software-UPDATE technologies for safe and secure mixed-criticality and high performance cyber physical systems


Popis projektu
Kyberneticko-fyzikální systémy se smíšenou kritičností (MCCPS) nasazené v kritických doménách, jako je automobilový průmysl a železnice, začínají používat OTASU (Over The Air Software Updates) pro zlepšení funkčnosti, opravy chyb a řešení bezpečnostních chyb (mimo jiné).

OTASU však přináší několik obtíží: 
1) Bezpečnost včetně nefunkčních vlastností, jako je real-time, funkční bezpečnost a energetická účinnost. 
2) Zabezpečení. OTASU vytváří vstupní body pro hackery 
3) Dostupnost. Během aktualizací není systém k dispozici. I když je to pro běžná zařízení nepohodlné, není to přijatelné pro kritické MCCPS, které musí během provozu zůstat aktivní.

Potřeby výpočetního výkonu jsou navíc větší, a proto se v MCCPS používají složité hardwarové platformy založené na vícejádrových procesorech a akcelerátorech. Takové složité hardwarové platformy a softwarové aplikace podléhají složitým závislostem ve svém funkčním a nefunkčním chování.

Projekt UP2DATE navrhuje: nové paradigma softwaru pro aktualizace softwaru SAfety and SEcurity (SASE) pro inteligentní a zdrojově náročné MCCPS, podporující bezpečnost a zabezpečení. Koncept, který staví na skladatelnosti a modularitě jako hlavních vlastnostech umožňujících dynamické (po nasazení) ověřování vlastností SASE.
Vysoce kvalitní a doplňkové konsorcium zahrnující generátory znalostí (IKL, BSC a OFFIS) a technologické integrátory (IAV a TTA) a dvě konečná použití z automobilového a železničního sektoru (MM a CAF) bude moci otestovat ve dvou případech použití nová softwarová architektura, která umožní vzdálené nasazení nových aplikací (smíšená kritičnost) (oprava stávajících funkcí nebo rozšíření funkcí) na heterogenních počítačových platformách.
 

Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Odpovědnost  IKERLAN S. COOP
Zúčastněné strany BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER - CENTRO NACIONAL DE SUPERCOMPUTACION
OFFIS EV
TTTECH AUTO AG
INGENIEURGESELLSCHAFT FUER AUTO UND VERKEHR GMBH
MARELLI EUROPE SPA
CAF SIGNALLING S.L
Financování Program H2020 částkou 3 846 290 EUR
Celkem  3 846 290 EUR
Harmonogram 1/2020 – 12/2022
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/871465