SubNodes

Název projektu anglickyConnecting the hinterland via sub-nodes to the TEN-T core network

Popis projektu
Projekt SubNodes řešil slabou intermodální integraci příměstských regionů do primárních uzlů TEN-T. Z vhodných středně velkých měst v těchto oblastech byly vytvořeny atraktivní intermodální sekundární uzly, které lépe propojily vnitrozemí se železniční sítí TEN-T.
 
Záměrem projektu bylo zavést tento přístup v zúčastněných regionech i mimo něj přijetím strategie SubNodes, zavedením konceptů implementace této strategie a testováním inovativních akcí v podmínkách reálného světa. Politická doporučení odvozená z tohoto procesu byla začleněna do dopravních plánů regionů. Plánovací kapacity dopravních úřadů byly posíleny platformami vzájemného učení, aby mohly cíleněji reagovat na potřeby cestujících v příměstských regionech.

Prostřednictvím pilotních projektů se dopravní druhy dotyčných spojů změnily ve prospěch veřejné dopravy již během projektu. Prostřednictvím politické integrace strategie a akčních plánů tento trend pokračuje nadále i po projektu.
 
Výsledky projektu byly v případě pilotních projektů okamžitě použity partnery (dopravními orgány nebo provozovateli dopravy) a širokou veřejností.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast E
Podpoří prioritní akci EU a)
Odpovědnost  Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft
Zúčastněné strany Prometni institut Ljubljana d.o.o.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
KORDIS JMK
Fachhochschule Erfurt
REGIONE LOMBARDIA
Bratislavská Integrovaná Doprava, a. s.
Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj
Landkreis Sömmerda
Financování Program Interreg CE částkou  1  854 555 EUR
Harmonogram 9/2017 – 8/2020
Kontakt

https://keep.eu/projects/18235/Connecting-the-hinterland-v-EN/