MOTIV

Název projektu anglickyMobility and Time Value

Popis projektu
Projekt MoTiV se zaměřuje na vznikající potřeby a perspektivy ceny cestovního času (VTT - Value of Travel Time), což je relevantní oblast výzkumu, zvláště cenná pro osoby s rozhodovací pravomocí, dopravní inženýry a ekonomy v kontextu projektů zaměřených na rozšiřování dopravní infrastruktury.
 
Hlavním cílem projektu MoTiV je přispět k pokročilému výzkumu VTT zavedením a ověřením koncepčního rámce pro odhad VTT prostřednictvím celoevropského sběru dat. Data budou shromažďována prostřednictvím aplikace určené pro mobilní telefony - Woorti, která umožňuje provádět kontextové průzkumy mobility integrující uživatelské hodnocení zážitků z cestování napříč druhy dopravy. Na koncepční úrovni projekt zavádí novou definici a metodiku pro odhad VTT na základě hodnotového návrhu mobility. Tento přístup umožňuje zkoumat objevující se názory na VTT, které berou v úvahu nejen její ekonomickou dimenzi, ale také motivace, preference a chování spojené s širším pojmem blahobytu jednotlivce.
 
Projekt proto rozšíří současné znalosti o VTT na teoretické a technologické úrovni. Vědecké komunitě bude k dispozici celoevropský soubor údajů o chování a mobilitě, který bude stimulovat další výzkum tohoto tématu. Kromě osob s rozhodovací pravomocí, plánovačů dopravy, inženýrů a ekonomů a dalších aktérů zapojených do projektů mobility a dopravy se očekává, že výsledky projektu přispějí k rozvoji nových služeb mobility a k rozšíření stávajících aplikací pro informování cestujících.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast I. (O)
Podpoří prioritní akci EU a)
Odpovědnost  ZILINSKA UNIVERZITA V ZILINE
Zúčastněné strany COREORIENT OY
EUROPEAN CYCLISTS' FEDERATION ASBL
FUNDACIO EURECAT
INESC ID - INSTITUTO DE ENGENHARIADE SISTEMAS E COMPUTADORES, INVESTIGACAO E DESENVOLVIMENTO EM LISBOA
TIS PT, CONSULTORES EM TRANSPORTES, INOVACAO E SISTEMAS, SA
Financování Program H2020 částkou 1 930 835,5 EUR
Celkem  1 930 835,5 EUR
Harmonogram 11/2017 – 7/2020
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/770145
https://motivproject.eu/