MARA

Název projektu anglickyMobility and Accessibility in Rural Areas - New approaches for developing mobility concepts in remote areas

Popis projektu
Mnoho venkovských oblastí nemá kvalitní služby mobility, což brání jejich hospodářskému rozvoji. Zavádění inovativních jiných řešení mobility, než je individuální motorová doprava, vyžaduje příslušné kompetence orgánů veřejné správy a lepší přehled o skutečných potřebách mobility. Konfrontace poptávky obyvatel a turistů po mobilitě se současnou nabídkou mobility a zvýšení kapacity dopravních subjektů byly hlavními cíli projektu MARA. Projekt tak zlepšil dostupnost a mobilitu v turisticky odlehlých oblastech regionu Baltského moře.
 
Projekt MARA sdružil dopravní subjekty z celého regionu Baltského moře, včetně států mimo EU - Norska a Ruska. Dvanáct partnerů projektu představovalo široké spektrum odlehlých oblastí, které jsou atraktivní pro přírodní turistiku: Švédsko a Norsko např. horské oblasti v blízkosti polárního kruhu; Lotyšsko, Estonsko a Německo mají dlouhé pobřeží; Polsko a Německo mají mnoho přírodních parků, které představují neocenitelné přírodní dědictví; Rusko a Finsko mají rozsáhlé jezerní oblasti. Různé krajiny mají různé požadavky na mobilitu a vyžadují různá řešení mobility, jako jsou elektrokola, elektroauta, autobusy, lodní a letecká doprava.
 
MARA testoval praktické využití sdílení e-kol a e-nákladních kol v Norsku a Lotyšsku, které zejména v sezónních špičkách může být zajímavou alternativou mobility pro turisty. V Německu projekt zdokonalil systém call-a-bus poskytováním informací v reálném čase o vysoce dynamických spojích. V Rusku se projekt MARA zaměřil na rozvoj vodních cest jako alternativy k silniční dopravě. MARA také zlepšil rámec řízení tím, že pomáhal veřejným orgánům začlenit nové koncepty mobility do územních plánů a plánů mobility.Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU a) - poskytování multimodálních informačních služeb o cestování v celé Unii
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
E - efektivita silniční sítě a kongesce
Z - zlepšení dopadů na životní prostředí
I - zvýšení integrace dopravních módů
Odpovědnost  Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern
Zúčastněné strany
Bialystok University of Technology
Vidzeme Planning Region
Setesdal Regional Council
Vilnius Gediminas Technical University
Swedish Transport Administration
Petrozavodsk City Administration
Hajnówka District
Dalarna University
Tourist Information Center of the Republic of Karelia
Finnish Environment Institute
University of Tartu
Financování Program ERDF (Interreg VB Baltic Sea) částkou 1 603 470 EUR
Celkem 2 366 652  EUR
Harmonogram 1/2019 – 6/2021
Kontakt

https://keep.eu/projects/21620/Mobility-and-Accessibility--EN/