TalkNET

Název projektu anglickyTransport and Logistics Stakeholders Network

Popis projektu
Rozvoj harmonizovaných mechanismů spolupráce mezi zúčastněnými stranami v nákladní dopravě je zásadní pro posílení ekologické multimodální dopravy v regionech střední a východní Evropy. Projekt TalkNET se zaměřil na zlepšení koordinace zúčastněných stran a podpořil integraci mezi přístavy nebo vnitrozemskými terminály s provozovateli dopravy a posílit efektivní a udržitelné multimodální logistické uzly.
 
Hlavním cílem byla integrace mezi přístavy, vnitrozemskými terminály a provozovateli dopravy a efektivní správa terminálů a spojení na poslední míli za účelem zdokonalení multimodálních řešení nákladní dopravy.
 
Hlavními změnami bylo zřízení nadnárodních koordinačních sítí zúčastněných stran pro nákladní dopravu, efektivní integrace mezi terminály a provozovateli dopravy a zlepšení a optimalizace správy a připojení multimodálních logistických uzlů. Nadnárodní přidaná hodnota projektu bya posílena prostřednictvím nadnárodních tematických klastrů ve spojení se dvěma makrooblastmi: 
  • účinností a propojením multimodálních uzlů
  • ekologickými inovačními řešeními, sdružujícími hlavní přístavy, vnitrozemské terminály a logistické subjekty
 
Projekt přispěl ke konkurenceschopnosti nákladní dopravy a podpořil veřejné subjekty v jejich rozhodování. Tyto výsledky byly dosaženy prostřednictvím vývoje a používání nástrojů pro sdílení znalostí, pilotních akcí a školení na podporu investic do efektivity správy terminálů, nových intermodálních služeb, dopravních spojení na poslední míli a do zavádění alternativních paliv a řešení energetické účinnosti.
 
Přístup byl zaměřen na optimalizaci stávajících infrastruktur (ne plánování nových) a na vývoj společných řešení v silné koordinaci se zúčastněnými stranami v dopravě.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast E
Odpovědnost  Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale
Zúčastněné strany Województwo Zachodniopomorskie
Italienische Handelskammer München-Stuttgart
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
CODOGNOTTO Polska sp. z o.o.
Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, d.d.
Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt
Verejné prístavy, a.s.
ZAILOG scarl
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale
Rail Cargo Hungaria Árufuvarozási Zárkörűen Működő Részvénytársaság
Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH
Lučka uprava Rijeka
Veneto Strade S.p.A.
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
Financování Program Interreg CE částkou 2 482 159 EUR
Harmonogram 6/2017 – 8/2020
Kontakt

https://keep.eu/projects/18268/Transport-and-Logistics-Sta-EN/