MFDS

Název projektu anglickyMulti-Functional Detective System (MFDS) – Advanced, ‘Intelligent Transport System’ creating smarter and safer European roads

Popis projektu
V rámci projektu MFDS byl vyvinut univerzální a cenově dostupný inteligentní dopravní systém, který nabízí několik funkcí: detekce dopravní kongesce, počítání vozidel podle klasifikace vozidel a management parkování. Hlavní inovací MFDS je schopnost systému vykonávat své funkce současně, při zachování nízkých nákladů na nákup a instalaci. 

Hlavním cílem projektu je zpracovat studii proveditelnosti, která umožní dokončit průzkum trhu a využít zpětnou vazbu od zákazníků k vypracování konceptu projektu a identifikovat strategické spolupracovníky.

Wilhelm Schröder GmbH vyvinul "multifunkční detekční systém" (MFDS), vysoce univerzální "inteligentní dopravní systém", díky němuž budou silnice EU lépe integrovány, bezpečnější, inteligentnější a šetrnější k životnímu prostředí. MFDS je jedinečná, cenově dostupná a neomezená telematika s několika funkcemi:  detekce dopravní kongesce, počítání vozidel podle předem dané klasifikace vozidel a management parkování. Základní inovací MFDS je jeho schopnost spojit všechny funkce současně v jediném systému, který je levný pro nákup a instalaci s nízkou spotřebou energie. Jednotka MFDS se skládá z 6 delinátorů (pilířů), které distribuují data bezpečným rádiovým přenosem. Získané údaje jsou okamžitě předávány řidičům prostřednictvím rozhraní LED osvětlení zabudovaného do vymezovačů a  také příslušným operátorům prostřednictvím systémových rozhraní.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast I. (O)
E
Podpoří prioritní akci EU b)
Odpovědnost  WILHELM SCHRODER GMBH
Zúčastněné stran ​WILHELM SCHRODER GMBH
Financování Program H2020 částkou 50 000 EUR
Celkem  71 429 EUR
Harmonogram 8/2017 – 10/2017
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/rcn/211257/factsheet/en