GALILEO 4 Mobility

Název projektu anglickyFostering the adoption of GALILEO for mobility as a service

Popis projektu
Cílem projektu GALILEO 4 Mobility bylo podpořit zavádění technologie GALILEO v rámci mobility jako služby, a to analýzou potřeb různých zúčastněných stran z hlediska geolokace a demonstrací výhod systému GALILEO prostřednictvím pilotních demonstračních projektů sdílených služeb mobility.
 
Městská mobilita se v dnešní společnosti stává velmi důležitou otázkou vzhledem k rostoucímu pohybu obyvatelstva směrem do velkých měst a exponenciálnímu růstu měst v rozvojových zemích. Systémy městské mobility se dnes vyvíjejí rychleji než kdykoli předtím, a to především v důsledku sociálních, ekonomických a technologických změn. Demokratizace chytrých mobilních zařízení umožňuje nové obchodní modely založené na sdílení zboží a služeb: ekonomiku sdílení. Její rychlý růst v posledních letech odráží posun od vlastnictví zboží k jeho zpřístupnění v případě potřeby. V této souvislosti se v posledních letech exponenciálně rozvíjejí služby sdílené mobility, které mají potenciál stát se integrovaným systémem multimodálních služeb mobility: takzvanou "mobilitou jako službou" (MaaS).
 
Geolokace uživatelů a vozidel pomocí satelitních navigačních technologií je široce využívána a je klíčovým prostředkem pro většinu těchto služeb. Zatímco tradiční řešení založená na GPS se ukázala jako nespolehlivé řešení, systém GALILEO dále zlepšuje dostupnost signálu, a tím posiluje kontinuitu služeb sdílené mobility v městském nebo náročném prostředí.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU

I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování

Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU
a) - poskytování multimodálních informačních služeb o cestování v celé Unii
b) - poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé Unii
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI

O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování

Odpovědnost  PILDO LABS WESSEX LTD
Zúčastněné strany
PILDO CONSULTING SL
SENSEFIELDS, SL
TRANSPORT SYSTEMS CATAPULT LIMITED
ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS
UNION INTERNATIONALE DES TRANSPORTS PUBLICS
AUTOMOBIL CLUB ASSISTENCIA SA
AREA METROPOLITANA DE BARCELONA
CLEM'
SYNETAIRISMOS RADIOTAXI THESSALONIKIS TAXIWAY SYN PE
Fundación Creafutur
Financování Program H2020 částkou 2 235 010 EUR
Celkem  2 740 484 EUR
Harmonogram 11/2017 – 6/2020
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/776381