SMACKER

Název projektu anglickySoft Measures & Actions for behavioural Change and Knowledge to Embrace peripheral and Rural areas

Popis projektu
Periferní a venkovské oblasti po celé Evropě trpí rozdíly v přístupu k mobilitě. Projekt SMACKER se těmito rozdíly zabýval, aby zaplnil tuto mezeru a podpořil veřejnou dopravu a služby mobility schopné reagovat na poptávku a propojit místní a regionální systémy s hlavními koridory a dopravními uzly.
 
SMACKER posoudil hlavní překážky a předpojatosti a řešil je poskytováním opatření, která vycházela z nejlepšího mezinárodního know-how. Měkká opatření (kampaně na změnu chování) a tvrdá opatření (pilotní projekty služeb mobility) byla použita k identifikaci a podpoře ekologických řešení veřejné dopravy ve venkovských a okrajových oblastech za účelem dosažení životaschopnějšího a udržitelnějšího prostředí, lepší integrace populace do hlavních dopravních koridorů a lepší služby veřejné dopravy. SMACKER pomohl místním komunitám (znovu) navrhnout dopravní služby podle potřeb uživatelů (společný návrh) a poskytnutím motivačních a pobídkových kampaní přiměl lidi (obyvatele a příchozí), aby je využili. Přímými příjemci akcí byli obyvatelé, příchozí cestující a dojíždějící do práce.
 
SMACKER oslovil místní komunity v partnerské oblasti pomocí komplexního přístupu, škálováním místních problémů na širší evropskou úroveň a importováním řešení a odborných znalostí schopných najít a navrhnout nejvhodnější odpovědi pro většinu potřeb mobility. Řešení zlepšila plánovací a koordinační kapacitu partnerů a místních / regionálních zúčastněných stran.
 
SMACKER představil inovace v akcích, jako je například nudging, gamifikace, co-design, branding a informační technologie.
 
Kampaně a pilotní projekty byly sladěny s místními požadavky SUMP a souvisejícími KPI, aby poskytovaly podstatný a měřitelný příspěvek ke strategickým cílům.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast E
Podpoří prioritní akci EU a)
Odpovědnost  SRM Società Reti e Mobilità
Zúčastněné strany Regionsmanagement Osttirol
Univerza v Mariboru
Universität für Bodenkultur Wien
Fondazione Istituto sui Trasporti e la Logistica
BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Gmina Miasta Gdyni - Zarząd Dróg i Zieleni
Mestna občina Murska Sobota
Městská část Praha Suchdol
Financování Program Interreg CE částkou 2 144 071 EUR
Harmonogram 4/2019 – 12/2021
Kontakt

https://keep.eu/projects/21479/Soft-Measures-Actions-for-b-EN/