SCALE UP

Název projektu anglickyScale up user-Centric and dAta driven soLutions for connEcted Urban Poles


Popis projektu
V rámci projektu SCALE-UP se tři vyspělé městské uzly, Antverpy, Madrid a Turku, spojily kolem jednoho hlavního cíle: vyvinout strategie založené na datech a zaměřené na uživatele, aby se urychlilo zavádění inteligentní, čisté a inkluzivní mobility prostřednictvím dobře propojených a víceúčelových městských uzlů na úroveň potřebnou k dosažení cílů EU v oblasti klimatu a dopravy. 
 
K dosažení hlavního cíle je definováno 5 strategických cílů:
  • Zlepšit víceúrovňovou správu a správu více zúčastněných stran, která umožní bezproblémovou multimodální dopravu v městských uzlech.
  • Rozvíjet propojené a multimodální uzly pro osobní a nákladní dopravu jako páteř odolného systému mobility, včetně optimalizace sítí.
  • Vyvíjet strategie a nástroje mobility založené na datech s cílem stimulovat bezproblémovou multimodální přepravu cestujících a nákladu a optimalizovat kapacitu sítě v širší městské oblasti.
  • Zajistit přístup k inkluzivním, čistým a bezpečným řešením mobility.
  • Změnit cestovní chování se zaměřením na čisté, aktivní a zdravé způsoby dopravy.
 
Těchto pět cílů se týká oblastí intervence, v nichž městské oblasti SCALE-UP vynikají a přinášejí cenné výstupy prostřednictvím realizace 28 opatření v oblasti mobility odstupňovaných podle FUA a zohledňujících rozměr TEN-T. Kromě toho, silný rámec pro tematické ověřování politik mezi odborníky SCALE-UP zaručuje smysluplnou spolupráci mezi třemi městskými oblastmi, budování vnitřních kapacit a vzájemnou výměnu zkušeností.
 
Šestý strategický cíl (TAKE UP) definuje, jak projekt přináší důkazy o účinnosti různých opatření ve vztahu k cílům EU v oblasti klimatu a dopravy a jak urychluje zavádění těchto řešení v městských oblastech SCALE-UP i mimo ně.
 
Důkazy o dopadu poskytuje hodnoticí rámec s osvědčenými výsledky EU. Přístup založený na datech navíc věnuje zvláštní pozornost tomu, jak nová řešení digitální mobility přinášejí nové soubory dat. Ty nabízejí nové poznatky a slouží jako podklad pro hodnoticí rámec, což vede k rozvoji politiky založené na důkazech.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
II. - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU -
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
C -  návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
Odpovědnost  STAD ANTWERPEN
Zúčastněné strany
BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL
HAVEN VAN ANTWERPEN-BRUGGE
VLAAMSE GEWEST
PROVINCIE ANTWERPEN
BE-MOBILE
TRAJECT NV
AYUNTAMIENTO DE MADRID
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID SA
CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES PUBLICOS REGULARES DE MADRID
AVANZA BIKE SL
AYESA ADVANCED TECHNOLOGIES SA
HACON INGENIEURGESELLSCHAFT MBH
SIEMENS RAIL AUTOMATION SA
CITY OF TURKU
VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
TURUN AMMATTIKORKEAKOULU OY
VINKA OY
ETRA INVESTIGACION Y DESARROLLO SA
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
TRANSPORT & MOBILITY LEUVEN NV
SMART TRANSPORTATION ALLIANCE
EUROCITIES ASBL
ECORYS NEDERLAND BV
Financování Program Interreg Danube částkou 8 946 502  EUR
Celková částka 10 388 309  EUR
Harmonogram 6/2021 – 5/2025
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/955332