SIADE SaaS

Název projektu anglickySpatial Decision Support System for Transportation Planning

Popis projektu
Poptávka po osobní dopravě vzroste do roku 2050 o 51 %, což do roku 2019 vyvolalo růst trhu na 100,6 miliardy eur. Inteligentní mobilita umožněná inteligentní veřejnou dopravou je klíčová pro ekonomiku a rozvoj měst.
 
Celosvětoví provozovatelé dopravy zavádějí automatizovaný výběr jízdného (AFC -Automated Fare Collection) pro lepší zážitek z městské dopravy, generují Big Data, ale chyběla jim informace o cíli cesty cestujících. Přeměna těchto dat ve znalosti byla ztížena obtížemi při přesném popisu stavů dopravní sítě a výpočetní zátěží plynoucí ze zpracování velkých prostorových dat za účelem získání metrik využití kapacity, přesnosti, počtu cestujících na zastávkách nebo cestovních vzorců různých skupin uživatelů.
 
SIADE SaaS je systémem prostorové podpory rozhodování pro plánování autobusové dopravy a dalších dopravních systémů, kde není znám cíl cesty uživatele. Poskytuje nejúplnější a nejpřesnější matici zdrojů a cílů cest v dopravním průmyslu s využitím dat GIS a AFC.
 
SW již přitáhl pozornost několika dopravců v 7 zemích pro strategický přechod od nabízení konzultačních služeb ke komercializaci softwarového produktu v celosvětovém měřítku, a to pomocí uživatelsky řízeného zdokonalování SIADE na základě inkrementální metodiky.
 
Hodnocení dopravní sítě a potenciální informace poskytované systémem SIADE SaaS jsou vícerozměrné: sociální spravedlnost, kvalita služeb, struktura sítě a dopad na životní prostředí. Pomáhá dopravním úřadům plánovat podle skutečné poptávky, což umožňuje ekonomický a udržitelný provoz a zároveň poskytuje obyvatelstvu služby více přizpůsobené jeho potřebám.
 
Pro společnost Terrain Technologies jsou inovace klíčovým bodem růstu. Společnost každoročně věnuje v průměru nejméně 50 % svých zdrojů na činnosti v oblasti výzkumu a vývoje. Obchodní plán předpokládal, že v období 2019-2023 bude prodáno až 78 licencí, což povede ke kumulovaným příjmům přes 7,8 milionu eur a zároveň k vytvoření 25 nových pracovních míst.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
IV. - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU a) - poskytování multimodálních informačních služeb o cestování v celé Unii
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O -  optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
Odpovědnost  TERRAIN TECHNOLOGIES SL
Zúčastněné strany

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

Financování Program H2020 částkou 888 231  EUR
Celkem  1 268 902 EUR
Harmonogram 9/2017 – 2/2020
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/778764