HUPMOBILE

Název projektu anglickyHolistic Urban and Peri-urban Mobility


Popis projektu
Projekt HUPMOBILE rozvinul holistický přístup k plánování, realizaci, optimalizaci a řízení integrovaných řešení udržitelné mobility v přístavních městech v oblasti Baltského moře. Mobilita v tomto kontextu zahrnuje jak osoby, tak zboží (tj. nákladní dopravu, logistiku nákladu a dodávky). Projekt se zabýval inovacemi v oblasti ekologičtější městské logistiky a kombinací nákladní a osobní dopravy, službami založenými na inteligentních dopravních systémech, nástroji pro zapojení zúčastněných stran a novými nástroji pro řízení mobility i mobility jako služby (MaaS).

V rámci pilotních činností prováděných ve městech Gdyně, Hamburk, Riga, Tallinn a Turku byly testovány různé aspekty udržitelné mobility. Patří mezi ně:
  • logistické toky v přístavech a jejich okolí
  • multimodalita v městské dopravě a v oblastech cestování do zaměstnání
  • nové provozní modely pro veřejně-soukromé služby mobility
  • spoluvytváření služeb mobility a plánování měst s obyvateli
  • zlepšení procesů zainteresovaných stran
  • přenositelné a škálovatelné výsledky

Nejúspěšnější řešení udržitelné mobility byla zahrnuta v modulárním online plánovacím nástroji, který pomáhá městským úřadům, poskytovatelům infrastruktury a dopravy posuzovat a začleňovat inovativní možnosti mobility do jejich plánů a politik řízení mobility. Tato řešení podporují přechod od mobility založené na osobních automobilech k udržitelnější mobilitě. Různé koncepce mobility vyvinuté v rámci projektu HUPMOBILE zvýšily možnosti veřejných orgánů a institucí zavádět ve městech ekologičtější dopravní řešení.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU
I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
II. - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU a) - poskytování multimodálních informačních služeb o cestování v celé Unii
b) - poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé Unii
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
C -  návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
E - efektivita silniční sítě a kongesce
Z – zlepšení dopadů na životní prostředí
I - zvýšení integrace dopravních módů
Odpovědnost  AALTO KORKEAKOULUSÄÄTIÖ SR
Zúčastněné strany
Free and Hanseatic City of Hamburg
City of Riga
City of Tallinn
City of Turku and Union of the Baltic Cities - Sustainable Cities Commission
Royal Institute of Technology
TL DIGITAL LAB
Financování Program ERDF (Interreg VB Baltic Sea) částkou 1 525 425 EUR
Celkem  1 957 971 EUR
Harmonogram 1/2019 – 6/2021
Kontakt

https://keep.eu/projects/21619/Holistic-Urban-and-Peri-urb-EN/