FOSTER ITS

Název projektu anglickyFirst Operational, Secured and Trusted galilEo Receiver for ITS

Popis projektu
V rámci projektu se bude:
 
  • Provádět a zvyšovat úroveň ochrany duševního vlastnictví (Level of Confidence IP) vyvinutá v rámci projektu TACOT 7. RP;
  • Implementovat a vylepšovat protokol Spoofing, Meaconing and Jamming, vyvinutý v rámci projektu TACOT 7. RP;
  • Přidávat zabezpečenou jednotku Micro Controller (MCU) pro zvýšení rychlosti a robustnosti bezpečnostních funkcí a zajištění nejsnadnějšího vyhodnocení bezpečnosti;
  • Implementovat schopnost ověřování navigačních zpráv systému Galileo;
  • Zajišťovat rozhraní pro podporu EDAS (EGNOS Data Access Service).

Kromě tohoto návrh zabezpečeného modulu umožní další bezpečnostní prvky ITS, zejména certifikáty, které budou použity v komunikaci mezi vozidlem a vozidlem a vozidlem k infrastruktuře (V2X) (protokol IEEE 1609.2).

Zařazení projektu:
Prioritní oblast V.
Odpovědnost  FRANCE DEVELOPPEMENT CONSEIL (FDC) SARL
Zúčastněné strany STMICROELECTRONICS SRL
NAVCERT GMBH
NOVACOM SERVICES SA
FRANCE DEVELOPPEMENT CONSEIL (FDC) SARL
Financování Program H2020 částkou 1 813 322 EUR
Celkem 2 590 461 EUR
Harmonogram 1/2015 – 12/2017
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/rcn/193821/factsheet/en