PAsCAL

Název projektu anglickyEnhance driver behaviour and Public Acceptance of Connected and Autonomous vehicLes

Popis projektu
Projekt PAsCAL navrhuje přístup zaměřený na zvyšování povědomí a rozsáhlou penetraci, který má řešit všechny problémy nastolené většinou široké veřejnosti, které brání širokému zavádění propojených a autonomních vozidel na trh (CAV). Zaměří se nejen na interakci „uživatelů“  CAV nebo osob pohybujících se v jeho blízkosti, ale také posoudí dopad připojené dopravy na pohodu lidí, kvalitu života a spravedlnost. PAsCAL využije silně interdisciplinární kombinaci inovativních nástrojů z oblasti humanitní vědy i techniky, aby zachytila ​​přijetí a přístup veřejnosti, analyzovala a posoudila její obavy, modelovala a simulovala realistické scénáře praktických postupů a ověřila inovace výzkumu v počet zkoušek v reálném světě.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast IV.
Odpovědnost  LUXEMBOURG INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Zúčastněné strany AUTOMOBILE CLUB D ITALIA¨
LUXMOBILITY S.A.R.L.
RDS DRIVING SERVICES LIMITED
ETELATAR INNOVATION OU
UNIVERSITY OF LEEDS
COMMUNAUTE D' UNIVERSITES ET ETABLISSEMENTS UNIVERSITE BOURGOGNE - FRANCHE - COMTE
OPLY MOBILITY SA 
UNIVERSITAET MANNHEIM
E-BUS COMPETENCE CENTER S.A.R.L
UNION EUROPEENNE DES AVEUGLES UEAASSOCIATION
INETUM REALDOLMEN BELGIUM
Financování Program H2020 částkou 3 974 041 EUR
Celkem  3 974 041 EUR
Harmonogram 6/2019 – 5/2022
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/815098