TRUSTONOMY

Název projektu anglickyBuilding Acceptance and Trust in Autonomous Mobility

Popis projektu
Navzdory technologickým průlomům v propojené a autonomní dopravě je celková transformace stávající dopravy na plně autonomní systém stále ještě desítky let daleko. Mezitím se očekává, že se stane normou smíšené dopravní prostředí s poloautonomními vozidly, které proaktivně předají úkol dynamické jízdy zpět řidiči, kdykoli se přiblíží limity systému. Takový požadavek na intervenci (RtI) může být úspěšný a setkat se s důvěrou koncových uživatelů pouze v případě, že je stav řidiče průběžně sledován a jeho dostupnost řádně vyhodnocena a dostatečně spuštěna (prostřednictvím přizpůsobených rozhraní člověk-stroj - HMI). Souběžně se musí vyvíjet výcvik řidičů, aby zohledňoval bezpečné a rozumné používání poloautomatizovaného řízení, zatímco výkon zásahu řidiče musí být nedílnou součástí hodnocení řidiče i technologie. Kromě toho je třeba řádně posoudit etické důsledky automatizovaného rozhodování, což vede k novým modelům analýzy rizik a odpovědnosti.

Vize Trustonomy (neologismus z kombinace důvěry + autonomie) je maximalizovat bezpečnost, důvěru a přijetí automatizovaných vozidel pomocí řešení výše uvedených technických a netechnických výzev prostřednictvím dobře integrovaného a interdisciplinárního přístupu, zprostředkování úzké spolupráce odborníků a běžných občanů. 

Trustonomy bude zkoumat, nastavovat, testovat a srovnávat, pokud jde o výkon, etiku, přijatelnost a důvěru, různé relevantní technologie a přístupy, včetně monitorovacích systémů stavu řidiče, návrhů HMI, modelů rizik a metod školení řidičů. To bude provedeno prostřednictvím simulátoru i terénních studií v různých scénářích autonomního řízení a RtI zahrnujících různé typy uživatelů (pokud jde o věk, pohlaví, zkušenosti s řízením atd.), různé způsoby silniční dopravy (osobní automobily, nákladní vozy, autobusy), různé úrovně automatizace (L3 - L5) a jízdní podmínky.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast IV.
Odpovědnost  algoWatt SpA
Zúčastněné strany INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO
UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL
TYOTEHOSEURA RY
UNIVERSITY OF LEEDS
PANEPISTIMIO PATRON
AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DEINVESTIGACIONES CIENTIFICAS
INTRASOFT INTERNATIONAL SA
AITEK SPA
CATALINK LIMITED
ROBOCAR TECHNOLOGIES SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
VODAFONE INNOVUS ANONIMI ETAIREIA SYSTIMATON EPIKOININIAS AYTOMATISMONKAI EFARMAGIS PLIROFORIKIS
AUTOKLUB POZNANSKI OCTAVIUS
SOLARIS BUS & COACH SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
ITALSCANIA SPA
TTS Italia
Financování Program H2020 částkou 3 920 000 EUR
Celkem  3 920 000  EUR
Harmonogram 5/2019 – 4/2022
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/815003