OPTIMUM

Název projektu anglickyOpen social transport network for urban approach to carpooling Multi-source Big Data Fusion Driven Proactivity for Intelligent Mobility

Popis projektu
Moderní dopravní systémy a služby musí zmírňovat problémy vyplývající ze složitého prostředí mobility a intenzivního využívání dopravních sítí, včetně nadměrných emisí CO2, vysoké úrovně přetížení a snížené kvality života. Vzhledem k nasycení většiny městských sítí je třeba nová řešení výše uvedených problémů podpořit sběrem, zpracováním a vysíláním velkého množství dat z různých senzorů, systémů a  od různých poskytovatelů služeb. Kromě toho musí takové nové dopravní systémy předvídat situace téměř v reálném čase a poskytovat prostředky pro proaktivní rozhodnutí, která potencionálním problémům budou předcházet.
 
Naší vizí je poskytovat požadovanou interoperabilitu, přizpůsobivost a dynamiku v moderních dopravních systémech pro proaktivní a bezproblémový dopravní systém. OPTIMUM zavede do značné míry škálovatelnou distribuovanou architekturu pro správu a zpracování multizdrojových big dat, která umožní nepřetržité sledování potřeb dopravních systémů a automatický způsob navrhování proaktivních rozhodnutí a akcí.
 
OPTIMUM se řídí kognitivním přístupem založeným na čtyřech pilířích: pozorovat, orientovat se, rozhodnout se a jednat. Cíle projektu OPTIMUM budou dosaženy pomocí modelování dopravy, analýzy cestovního chování,  zpracování big dat, prediktivní analýzy a zpracování událostí v reálném čase, přesvědčivých technologií a proaktivních doporučení. Navrhované řešení bude nasazeno v reálných pilotních projektech za účelem realizace náročných případů implementace v oblastech proaktivního zlepšování kvality a efektivity dopravních systémů, zpoplatnění nákladní dopravy a integrace komunikace Car2X.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast I. (O)
Prioritní akce b)
Odpovědnost  INTRASOFT INTERNATIONAL
Zúčastněné strany INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS
UNINOVA-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS-ASSOCIACAO
INSTITUT JOZEF STEFAN
PRIVREDNO DRUSTVO ZA PRUZANJE USLUGA ISTRAZIVANJE I RAZVOJ NISSATECH INNOVATION CENTRE DOO
FLUIDTIME DATA SERVICES GMBH
AIT AUSTRIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY GMBH
KAPSCH TrafficCom AG
UNIVERSITY OF WOLVERHAMPTON
PANEPISTIMIO AIGAIOU
TIS PT, CONSULTORES EM TRANSPORTES, INOVACAO E SISTEMAS, SA
DIEVROPAIKI ETAIRIA SYMBOULON METAFORON ANAPTIXIS KAI PLIROFORIKIS AE
REGIONAL ENVIRONMENTAL CENTER FOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE -REC
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL SA
ADRIA MOBIL PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE NOVO MESTO DOO
JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNISKI PROMET D.O.O.
BIRMINGHAM CITY COUNCIL
LUIS SIMOES LOGISTICA INTEGRADA SA
INTRASOFT INTERNATIONAL SA
Financování Program H2020 částkou 5 966 186 EUR
Celkem  5 966 186 EUR
Harmonogram 5/2015 – 8/2018
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/636160