COHES3ION

Název projektu anglickyIntegrating the territorial dimension for cohesive S3

Popis projektuCílem COHES3ION je začlenit regionální a subregionální prvek do strategií inteligentní specializace (S3), a tím dosáhnout větší konzistence v každém partnerském regionu.
 
Zamýšlenými výsledky projektu jsou:
 
  • zvýšit celkový dopad S3 na  každého partnera
  • zlepšit vazby mezi operačními programy v prostředí výzkumu, vývoje a inovací a veřejným a soukromým sektorem
  • podpořit víceúrovňový model řízení
 
Dobrým příkladem, který je jedním z výstupů  tohoto projektu je uskutečnění integrovaných územních investic pro metropoli Varšavu - úzká spolupráce 40 obcí. Uvedená praxe ukazuje, že tyto oblasti se mohou rozvíjet společně. Projekty jsou realizovány v následujících oblastech:
a) veřejné elektronické služby
  • Funkční oblast Virtuální Varšava
  • E-care - integrovaný systém podpory pečovatelských služeb založený na nástrojích ICT.
 
b) nízkoemisní doprava
  • Rozvoj sítě cyklostezek
  • Rozvoj sítě parkovišť P+R

 
c) Všeobecné a předškolní vzdělávání
  • Rozvoj systému péče o děti do 3 let
  • Vzdělávání a kariérové poradenství.
 
V rámci ITI probíhá úzká spolupráce mezi 40 obcemi různého typu: město Varšava jako město s právy okresu, 14 městských obcí, 12 městsko-venkovských obcí a 13 venkovských obcí.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU  
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU  
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI  
Odpovědnost  Bizkaia BEAZ S.A.U
Zúčastněné strany
Azaro fundazioa
Southern Regional Assembly
Calabria Region
North-West Regional Development Agency
Business Metropole Ruhr GmbH
Region Stockholm
Mazowieckie Voivodeship
Welsh Government
Orkestra Deusto Foundation
Financování Program Interreg Europe částkou 1 874 632 EUR
Harmonogram 8/2019 – 1/2023
Kontakt

https://projects2014-2020.interregeurope.eu/cohes3ion/contacts/

https://www.interregeurope.eu/good-practices/integrated-territorial-investments-for-warsaw-metropolis-strict-cooperation-between-40-communes