FENIX Network

Název projektu anglickyA European FEderated Network of Information eXchange in Logistics

Popis projektu
Projekt vycházel z práce a doporučení podskupiny 2 (Informační systémy koridorů) Digitálního fóra pro dopravu a logistiku (DTLF), kterou vytvořila Evropská komise, s cílem vytvořit životaschopnou a platnou federativní síť platforem jako prostředek pro výměnu a sdílení dat mezi dopravními a logistickými subjekty v rámci "Business to Administration" (B2A) a "Business to Business" (B2B).
 
Hlavním cílem bylo vytvořit evropskou architekturu pro sdílení dat v podobě informačních systémů digitálních koridorů sloužících evropské logistické komunitě. Projekt poskytl vhodný digitální rámec pro provádění společného plánování, účinného a udržitelného provozu a monitorování realizace v různých scénářích a kontextech koridorů.
 
V dlouhodobém horizontu projekt přispěje ke zlepšení účinnosti evropské dopravy a logistiky.
 
Plánované činnosti zahrnují:
  • strategický dialog, spolupráci napříč koridory a přípravu pilotního zavedení
  • integraci technologií
  • zavádění pilotních projektů
  • hodnocení
  • pracovní skupiny, doporučení a sdílení osvědčených postupů


Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU
I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
II - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI C - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
Odpovědnost  European Road Transport Telematics implementation Coordination Organisation (ERTICO) - Intelligent Transport Systems & Services Europe
Zúčastněné strany Ports And Terminals Cvba + další
Financování

Program CEF částkou 30 306 732 EUR

Celkem  60 613 464 EUR
Harmonogram 4/2019 – 3/2022
Kontakt

https://trimis.ec.europa.eu/project/european-federated-network-information-exchange-logistics