COMODALCE

Název projektu anglickyEnhancing COordination on multiMODAL freight transport in CE

Popis projektu
Projekt COMODALCE řešil výzvy bránící plnohodnotnému rozvoji multimodální nákladní dopravy ve střední Evropě, tj. slabou koordinaci zúčastněných stran na rozhraní přístavů a vnitrozemí, a nekoordinovaná opatření a nástroje na nadnárodní úrovni, vedoucí ke zvýšení silniční dopravy s negativními důsledky z hlediska znečištění, emisí skleníkových plynů a hluku.
 
Proto si COMODALCE kladl za cíl zvýšit spolupráci a koordinaci mezi zúčastněnými stranami v multimodální nákladní dopravě ve střední Evropě pomocí inovativních systémů ITS. 
 
COMODALCE tak přispěl k:
1) posílení kompetencí v oblasti plánování dopravy prostřednictvím hloubkové nadnárodní studie podrobně analyzující každé území a vypracování podrobných strategií, které budou testovány prostřednictvím pilotních akcí
2) testování inovativních řešení ITS pro posílení koordinace a interoperability mezi nejdůležitějšími přístavy a provozovateli logistiky a zefektivnění proudů nákladní dopravy s cílem zvýšit konkurenceschopnost a produktivitu odvětví multimodální dopravy
3) shromáždění účastníků multimodální dopravy, kteří přijali koordinované krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé plány rozvoje a přijmou společný nadnárodní soubor nástrojů
 
Tyto výstupy byly vyvinuty na nadnárodní úrovni jako společné řešení běžných problémů.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast E
Odpovědnost  Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale
Zúčastněné strany Rostock Port GmbH
Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale
Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület
Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, d.d.
BCT – Bałtycki Terminal Kontenerowy, Sp. z o.o.
Consorzio ZAILOG
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
Mahart Container Center Kft
ADRIA KOMBI, DRUŽBA ZA KOMBINIRANI TRANSPORT, d.o.o.
Financování Program Interreg CE částkou 1 959 750 EUR
Harmonogram 4/2019 – 3/2022
Kontakt

https://keep.eu/projects/21493/Enhancing-COordination-on-m-EN/