INDIMO

Název projektu anglickyInclusive digital mobility solutions

Popis projektu
Cílem projektu INDIMO bylo umožnit výzkumným pracovníkům, provozovatelům, vývojářům a tvůrcům politik, aby do celého procesu vývoje řešení digitální mobility zahrnuli uživatelskou perspektivu a přístupy spolutvorby. Tímto způsobem byly dodávané produkty a služby přizpůsobeny skutečným potřebám uživatelů dopravy.
 
V rámci projektu byly identifikovány hlavní charakteristiky požadavků, které digitálně založená řešení mobility kladou na uživatele, se zaměřením na všechny typy uživatelů dopravy a zejména na občany ohrožené vyloučením (starší lidi, děti, zdravotně postižené, chudé, osoby s nízkým vzděláním).
 
V rámci projektu byly vytvořen INDIMO Inclusive Digital Mobility Toolbox, který se skládá z manuálu univerzálního designu, ikon univerzálního jazykového rozhraní pro dopravní služby, pokynů pro kybernetickou bezpečnost a ochranu osobních údajů a nástroje pro hodnocení politiky. Tyto nástroje pomáhají rozvíjet dovednosti a strategie, které mohou pomoci překlenout digitální propast z hlediska sociálních a prostorových aspektů.
 
Soubor nástrojů byl aplikován a testován na pěti pilotních projektech v Madridu (Španělsko), Antverpách (Belgie), Emilii Romagni (Itálie), Berlíně (Německo) a Galileji (Izrael).


Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU a) - poskytování multimodálních informačních služeb o cestování v celé Unii
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
Odpovědnost  VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL
Zúčastněné strany
VDI/VDE INNOVATION + TECHNIK GMBH
INTERUNIVERSITAIR MICRO-ELECTRONICA CENTRUM
CAMBIAMO SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILENA
DEEP BLUE SRL
TECHNION - ISRAEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY
MOZGASSERULTEK BUDAPESTI EGYESULETE
FUNDACION ZARAGOZA LOGISTICS CENTER
POLIS - PROMOTION OF OPERATIONAL LINKS WITH INTEGRATED SERVICES, ASSOCIATION INTERNATIONALE
EUROPEAN PASSENGERS' FEDERATION IVZW
DOOR2DOOR GMBH
ASOCIACION VIVERO DE INICIATIVAS CIUDADANAS
COOPCYCLE
FONDAZIONE ISTITUTO SUI TRASPORTI E LA LOGISTICA
POSTE ITALIANE - SOCIETA PER AZIONI
Financování Program HORIZON 2020 částkou 2 999 733 EUR
Celkem:  2 999 773 EUR
Harmonogram 1/2020 - 12/2022
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/875533