MOSES

Název projektu anglickyMobility and Time Value

Popis projektu
Projekt MOSES využíval výsledků projektu IPA Adriatic EA SEA-WAY, jehož cílem bylo zlepšit dostupnost a mobilitu cestujících v oblasti Jadranu prostřednictvím rozvoje nových přeshraničních udržitelných a integrovaných dopravních služeb a zlepšení souvisejících infrastruktur.
 
Očekávané výstupy:
  • 1 pilotní nástroj ICT pro řešení elektronických rezervací a elektronických jízdenek
  • 1 pilotní systém sdílení elektromobilů/kol
  • 1 pilotní systém pro vyhledávání autobusových a cyklistických spojení
  • 1 pilotní akce pro službu rychlé námořní dopravy
  • 6 informačních tabulí pro cestující v přístavech
  • 1 studie proveditelnosti ke zvýšení počtu udržitelných námořních dopravních tras
  • obnova provozního přístaviště v přístavu Susak
  • instalace okapů, laviček a informačních panelů v přístavech Mali Lošinj a Susak.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU a) - poskytování multimodálních informačních služeb o cestování v celé Unii
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI
O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
E - efektivita silniční sítě a kongesce
Z – zlepšení dopadů na životní prostředí
Odpovědnost  Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Zúčastněné strany
Istarska županija - Regione Istriana
FONDAZIONE ISTITUTO SUI TRASPORTI E LA LOGISTICA - ITL
Regione Molise
Primorsko-goranska županija
Financování Program ERDF (Interreg V-A Italy - Croatia) částkou 835 529 EUR
Celkem  982 975 EUR
Harmonogram 1/2019 – 9/2019
Kontakt

https://keep.eu/projects/23074/Maritime-and-multimOdal-tra-EN/