SPECK

Název projektu anglickySmart Pedestrian Crosswalk for Increased Traffic Safety at Uncontrolled Crossings

Popis projektu
Dopravní nehody zranitelných účastníků silničního provozu jsou stále jednou z hlavních příčin vážných zranění a úmrtí v silniční dopravě na celém světě a EU stojí podle odhadů 120 miliard eur ročně. Statistiky ukazují, že k více než třetině nehod s účastí IZS dochází na světelně neřízených přechodech.
 
Jedním z možných opatření k minimalizaci těchto nehod je zlepšení komunikace mezi účastníky silničního provozu pomocí kooperativních inteligentních dopravních systémů. Tyto technologie lze integrovat do infrastruktury i do samotných vozidel a vytvořit tak jakýsi kybernetický dialog (V2X) mezi jedoucím strojem a jeho okolím. Vybavením silniční infrastruktury komunikačními zařízeními a snímači lze sledovat a předpovídat dynamiku provozu a také varovat účastníky silničního provozu, pokud jsou jejich trajektorie konfliktní. Technické požadavky na taková zařízení v reálném provozu však zůstávají více než náročné.
 
Společnost Bercman tento problém vyřešila vyvinutím inteligentní silniční jednotky, která využívá algoritmy umělé inteligence (AI) ve spojení s technikami fúze senzorů k předvídání a předcházení konfliktů v dopravě na základě situace. Zvyšuje bezpečnost zranitelných účastníků provozu v blízkosti neřízených křižovatek tím, že využívá výstražných signálů a aktivních bezpečnostních opatření, aby k nehodám vůbec nedošlo.
 
Cílovou skupinou opatření jsou městské obce s více než 50 000 obyvateli, které chtějí modernizovat svou infrastrukturu a získat status chytrého města. Řešení je vhodné pro celosvětový trh s inteligentními dopravními systémy, jehož hodnota se do roku 2025 odhaduje na více než 46 miliard eur. Ve fázi 1 provedla společnost Bercman komplexní studii proveditelnosti, která zahrnovala i aspekt komercializace inovace, a podle toho aktualizovala svůj obchodní plán.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
III. – aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
IV. - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou 
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU c) - údaje a postupy pro, je-li to možné, poskytování bezplatných minimálních univerzálních informací o dopravním provozu souvisejících s bezpečností silničního provozu uživatelům
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
R - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
L - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
B - zvýšení bezpečnosti silniční dopravy
Odpovědnost  BERCMAN TECHNOLOGIES
Zúčastněné strany BERCMAN TECHNOLOGIES
Financování Program H2020 částkou 1 142 875EUR
Celkem 1 408 500 EUR
Harmonogram 11/2019 – 5/2020
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/887775