REGIAmOBIL

Název projektu anglickyEnhancing Mobility Services in Rural Regions

Popis projektu
RegiaMobil si kladl za cíl zvýšit mobilitu osob žijících ve venkovských oblastech pomocí inteligentních řešení veřejné dopravy, a tím zlepšit jejich přístup k evropským a národním dopravním sítím. Zaměřuje se na zlepšení dostupnosti okrajových a příhraničních regionů pro TEN-T a CNC. Za tímto účelem RegiaMobil využívá výstupy ze čtyř projektů Interreg Central Europe (Rumobil, SubNodes, Shareplace, Connect2CE), které byly obohaceny o výsledky projektů programu HORIZON 2020 (MaaS4EU, MoTiV, SIADE) v oblasti inteligentní veřejné dopravy a byly připraveny na zavedení v několika středoevropských venkovských oblastech. Tento navazující přístup byl realizován prostřednictvím šesti pilotních projektů, jejichž cílem bylo prokázat přenositelnost a přidanou hodnotu přístupů inteligentní veřejné dopravy pro lepší služby mobility ve venkovských oblastech, a dále prostřednictvím dvou akčních plánů, které zdůraznily, jak lze nadnárodní strategii poskytovanou projektem Rumobil uplatnit v jiných regionech.
 
Inteligentní řešení mobility, která umožňují změnit chápat veřejnou dopravu spíše jako službu mobility reagující na poptávku než jako komoditu, jsou úzce spjata s řešeními ITS, která dosud nepronikla do okrajových regionů. Projekt RegiaMobil si proto kladl za cíl demonstrovat nadnárodní přenositelnost a účinnost již vyvinutých přístupů k inteligentní veřejné dopravě reagující na poptávku, aby podpořil a připravil jejich zavádění. RegiaMobil na nadnárodní úrovni shromáždil zkušenosti orgánů veřejné správy, výzkumu a provozovatelů veřejné dopravy.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast E
Podpoří prioritní akci EU a)
Odpovědnost  Sächsisches Staatsministerium für Regionalentwicklung
Zúčastněné strany T Bridge S.p.A
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale di Modena S.p.A
Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt
Landratsamt Rottal-Inn
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Grad Osijek
JIKORD s.r.o.
Žilinská univerzita v Žiline
HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o.
Financování Program Interreg CE částkou 1 660 086 EUR
Harmonogram 4/2020 – 3/2022
Kontakt

https://keep.eu/projects/24821/Enhancing-Mobility-Services-EN/