BRAVE

Název projektu anglickyBRidging gaps for the adoption of Automated VEhicles

Popis projektu
Nové technologie v dopravních systémech mají schopnost zvyšovat bezpečnost, účinnost, udržitelnost a pohodlí. Pokrok v automatizaci vozidel umožňuje v blízké budoucnosti cirkulaci vozidel s minimálním zásahem člověka. To  však přináší nové technické i netechnické výzvy, které je třeba řešit, aby se zajistilo bezpečné přijetí automatizovaných vozidel úrovně 3.

Na základě stávajících prototypů autonomních vozidel (poskytnutých konsorciem) bude proveden multidisciplinární výzkum s cílem zajistit potřeby uživatelů (řidičů), dalších účastníků silničního provozu (ostatní řidiči a zranitelní uživatelé silnic (VRU)) a dalších zúčastněných stran ( autoškoly, pojišťovací společnosti, úřady, certifikační orgány, tvůrci politik a regulační orgány) jako klíč k získání životaschopných a na trh připravených produktů. Tento hlavní cíl je dále podrobně popsán v následujících bodech:

1) Multidisciplinární (lidské, sociální, ekonomické, bezpečnostní, právní a etické aspekty) studie požadavků a očekávání řidičů, VRU a zúčastněných stran k zajištění bezpečnosti a přijetí autonomních vozidel.
2) Proměna požadavků na inovativní koncepci interakce a monitorování interakce řidiče s vozidlem s cílem překlenout propast mezi uživateli a autonomními technologiemi při zajištění bezpečné manipulace s vozidly se sníženou pozorností řidiče.
3) Proměna požadavků na inovativní koncepty monitorování interakce mezi vozidlem a prostředím, posílení současných pokročilých asistenčních systémů řízení (ADAS) začleněním prediktivních schopností pro lepší a rychlejší reakce ADAS (nominální a nouzové).
4) Ověření požadavků, přijetí uživatelem a posouzení dopadů prostřednictvím reálných pilotů zaměřených na uživatele za různých podmínek.
5) Vývoj protokolů o testování a předběžné validaci a návrh regulace a hodnocení pro spotřebitele.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast B
Odpovědnost  STATENS VAG- OCH TRANSPORTFORSKNINGSINSTITUT
Zúčastněné strany TREELOGIC TELEMATICA Y LOGICA RACIONAL PARA LA EMPRESA EUROPEA SL
UNION TECHNIQUE DE L'AUTOMOBILE, DU MOTOCYCLE ET DU CYCLE
GESELLSCHAFT FUR EMPIRISCHE SOZIOLOGISCHE FORSCHUNG EV
UNIVERSIDAD DE ALCALA
FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.
MOV'EO
AVTO MOTO ZVEZA SLOVENIJE
AUTOMOBIL CLUB ASSISTENCIA SA
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA
THE UNIVERSITY OF SYDNEY
Financování Program H2020 částkou 2 990 539 EUR
Celkem  2 990 539 EUR
Harmonogram 6/2017 – 2/2021
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/723021