Peripheral Access

Název projektu anglickyTransnational cooperation and partnership for better public transport in peripheral and cross-border regions

Popis projektu
Periferní přístup (PA) zlepšuje mobilitu ve specifických okrajových oblastech, jako jsou venkovské, vzdálené nebo hraniční regiony. To je zásadní, protože 93 % území EU jsou okrajové oblasti (<150 osob / km²); všechna tato území čelí podobným výzvám:
  • základní úroveň služeb veřejné dopravy je často špatná
  • veřejné rozpočty jsou napjaté
  • demografické změny mají negativní dopady
  • je zde vysoká úroveň neudržitelného, ​​exkluzivního a nákladného používání soukromých automobilů

Pracovní skupina tuto situaci podrobně analyzovala na úrovni EU a partnerů, odvodila konkrétní akční plány a implementovala inovativní pilotní akce ve 3 oblastech činnosti, představujících klíčový faktor úspěchu pro udržitelnou mobilitu: 
1. Multimodalita a integrovaná doprava
2. Lepší využívání inteligentních komunikačních technologií  a inteligentních technologických systémů
3. Lepší spolupráce prostřednictvím dopravních sdružení a přeshraničního marketingu
 
Konkrétní výsledky, 10 strategií / akčních plánů (z toho 7 nadnárodních), 3 nástroje, 5 pilotních akcí a 6 školení, byly přínosem pro uživatele veřejné dopravy a osoby s rozhodovací pravomocí. Stimulovaly neuživatele veřejné dopravy k tomu, aby přehodnotili své chování v oblasti mobility. Integrovaný vyhodnocovací cyklus vedl ke spolehlivým výstupům a ty se staly modelovým řešením pro všechny okrajové oblasti ve Střední Evropě.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast E
Podpoří prioritní akci EU a)
Odpovědnost  Deutscher Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung 
Zúčastněné strany KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Regionalmanagement Steirischer Zentralraum GmbH
Zweckverband ÖPNV Vogtland
Venice International University
Powiat Lubiński
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije
Trieste Trasporti S.P.A.
KORDIS JMK
Financování Program Interreg CE částkou 2 062 228 EUR
Harmonogram 6/2017 – 5/2020
Kontakt

https://keep.eu/projects/18201/Transnational-cooperation-a-EN/