Pick up & Ride

Název projektu anglickyPick up & Ride

Popis projektu
Projekt v portugalské autonomní oblasti Madeira představuje zavedení aplikace k usnadnění přivážení a vyzvedávání dětí do a ze škol.
 
Aplikace Pick up & Ride informuje školu o přibližném počtu rodičů podle pořadí příchodu a odchodu a umožňuje jí poslat mladší děti do místa setkání nebo v případě, že je k dispozici parkoviště Kiss and Ride, k jejich vozidlům spořádaným a bezpečným způsobem. Aplikace má také druhou funkci pro žáky, kteří mají mobilní telefon a jsou samostatnější, v níž probíhá komunikace přímo mezi rodiči a žáky. Tato aplikace vznikla z potřeby vyřešit problém vážného přetížení, které některé školy představují v době, kdy rodiče jedou vyzvednout své děti osobním autem, neorganizovaně parkují v okolí školy, zabírají chodníky, autobusové zastávky a jízdní pruh, čímž narušují bezpečnost všech účastníků silničního provozu. Aplikace tak přispívá ke zkrácení délky pobytu samostatně se pohybujících rodičů v prostředí školy. Aplikace Pick up & Ride je zdarma a je k dispozici v internetových obchodech Play Store a App Store.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU  
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
E - efektivita silniční sítě a kongesce
B - zvýšení bezpečnosti silniční dopravy
Odpovědnost  AREAM
Zúčastněné strany  
Financování CCA 20 000 EUR
Harmonogram neuveden
Kontakt

https://www.interregeurope.eu/good-practices/app-pick-up-ride