SMART BIKING 2

Název projektu anglickySafe parking system for bicycles (2)

Popis projektu
Koncept „„ Smart Biking ““ spočívá v cestování městem na kole, aniž byste se museli starat o to, kde a jak bezpečně a správně zaparkovat kolo.
 
VadeCity je společnost, která navrhla „Smart Biking“, službu parkování jízdních kol rozšířenou po celé městské oblasti, aby vyřešila potřebu bezpečných parkovacích míst v místě určení pro jízdní kola. Tento projekt byl již financován Evropskou komisí ve fázi 1, protože řeší některé z hlavních evropských výzev týkajících se mobility v městských oblastech: zejména dopravní kongesce a znečištění.
 
Zavedení systému „Smart Biking“ zvýší počet uživatelů jízdních kol a umožní správu a třídění mobility ve prospěch občanů, cyklistů, správních orgánů, jiných dopravních prostředků, společností ze světa cyklistiky a životní prostředí.
 
Vadecity si klade za cíl vytvořit sdílené integrované sítě, aby všechny strany měly prospěch z příslušnosti k větší síti, než je jejich vlastní. Investice do inovací pro vytváření a využívání sdílených integrovaných sítí navíc povede ke snadnějšímu a rychlejšímu vstupu na další evropské a globální trhy, což povede k větším výhodám pro všechny zúčastněné strany.
 

Zařazení projektu:
Prioritní oblast B, Z
Odpovědnost  VADECITY SL
Zúčastněné strany VADECITY SL
Financování Program H2020 částkou 1 826 641  EUR
Celkem  2 609 488 EUR
Harmonogram 7/2017 – 12/2020
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/767609