ePicenter

Název projektu anglickyEnhanced Physical Internet-Compatible Earth-frieNdly freight Transportation answER

Popis projektu
Projekt ePIcenter vytvoří interoperabilní cloudový ekosystém uživatelsky přívětivých rozšiřitelných logistických softwarových řešení založených na umělé inteligenci a podpůrných metodikách, které umožní všem aktérům globálního obchodu a mezinárodním orgánům spolupracovat s přístavy, logistickými společnostmi a odesílateli a pružně reagovat na nestálé politické a tržní změny a zásadní klimatické změny ovlivňující tradiční nákladní trasy.
 
To bude reagovat na stále rostoucí očekávání spotřebitelů 21. století, kteří chtějí levnější a dostupnější zboží, a přinese inovace v dopravě, jako jsou hyperloopy, autonomní/robotické systémy (např. "T-pods") a nová řešení pro poslední míli, technologické iniciativy, jako jsou blockchain, zvýšená digitalizace, jednotná okna, přesnost polohy EGNOS a program Copernicus pro pozorování Země.
 
ePIcenter se zabývá projektem MG-2-9-2019 programu H2020 Mobilita pro růst "Vlajková loď InCo o integrovaných multimodálních systémech nákladní dopravy a logistiky s nízkými emisemi", zejména v tom, co se týká nových logistických koncepcí, nových převratných technologií, nových obchodních tras (včetně arktických tras a nových hedvábných stezek) a multimodálních přestupních zón. ePIcenter urychlí cestu k fyzickému internetu a bude přínosem pro okrajové regiony a vnitrozemské rozvojové země.
 
ePIcenter sníží spotřebu pohonných hmot (a příslušné emise) o 10-25 %, povede k většímu využívání ekologičtějších druhů dopravy, čímž se sníží počet dálkových přesunů nákladních vozidel o 20-25 %, a zajistí plynulejší profil příjezdů do přístavů, což sníží přetížení a čekací/obrátkové doby.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU II. - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI

C -  návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
Z - zlepšení dopadů na životní prostředí

Odpovědnost  HAVEN VAN ANTWERPEN-BRUGGE
Zúčastněné strany
DHL Management (Switzerland) Ltd
PANASONIC BUSINESS SUPPORT EUROPE GMBH
CONTINENTAL DACK SVERIGE AB 
Stena Rederi AB
AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHIA DE ALGECIRAS MOPT
TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL ALGECIRAS SA
to-be-now-logistics-research-gmbh
LOGISTIK-INITIATIVE HAMBURG MANAGEMENT GMBH
DUISBURGER HAFEN AKTIENGESELLSCHAFT
ANHEUSER-BUSCH INBEV
ASTAZERO AB
AKER ARCTIC TECHNOLOGY OY
MJC2 LIMITED
GVZ ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT WOLFSBURG MBH
EINRIDE AB
TIS PT, CONSULTORES EM TRANSPORTES, INOVACAO E SISTEMAS, SA
EFFECTIVE SEABORNE ENGINEERING SOLUTIONS SL
VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS
AKCIJU SABIEDRIBA TRANSPORTA UN SAKARU INSTITUTS
UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI
NXTPORT
FREIGHTWAVES INC 
HERIOT-WATT UNIVERSITY
UNIVERSITY OF VICTORIA 
BALANCE TECHNOLOGY CONSULTING GMBH
BIBA - BREMER INSTITUT FUER PRODUKTION UND LOGISTIK GMBH
HOCHSCHULE EMDEN/LEER
DEN HARTOGH HOLDING B.V
LOGIT ONE NV
UNIVERSIDAD DE LA SABANA
POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE SPOLKA AKCYJNA
UPRAVA POMORSKE SIGURNOSTI I UPRAVLJANJA LUKAMA
UNIVERSITE LAVAL
SHANDONG UNIVERSITY
BEIJING TRANS EURASIA INTERNATIONAL LOGISTICS LTD
Financování Program H2020 částkou 6 848 575 EUR
Celkem:  7 373 575 EUR
Harmonogram 6/2020 – 11/2023
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/861584