ChemMultimodal

Název projektu anglickyPromotion of Multimodal Transport in Chemical Logistics

Popis projektu
Chemický průmysl je ve střední Evropě důležitým hospodářským odvětvím s obratem 117 miliard EUR a 340 000 zaměstnanci. Chemické společnosti jsou důležitými logistickými subjekty odpovědnými za 8% objemu nákladní dopravy. Cílem tohoto odvětví je posílit multimodální dopravu a modální přechod ze silnice na železnici se silným zaměřením na zlepšení bezpečnosti a zabezpečení v kombinaci se zvýšenou logistickou účinností. Optimalizace dodavatelského řetězce je zásadní pro dlouhodobou konkurenceschopnost.
 
Hlavním cílem ChemMultimodal byla podpora multimodální přepravy chemického zboží koordinací a usnadněním spolupráce mezi chemickými společnostmi, poskytovateli specializovaných logistických služeb, provozovateli terminálů a veřejnými orgány v regionech s chemickým průmyslem ve střední Evropě.
 
Na základě podrobné analýzy potřeb pro zlepšení multimodální přepravy chemického zboží projekt vyvinul soubor nástrojů na podporu chemických společností a specializovaných logistických služeb při jejich strategickém a provozním plánování pro zvýšení podílu multimodální přepravy. Tento soubor nástrojů byl testován v 7 pilotních projektech s 35 chemickými společnostmi v partnerských zemích, aby se usnadnil skutečný přechod ze silničního na jiný druh dopravy. V těchto pilotních projektech bylo cílem zvýšit multimodální dopravu o 10% a snížit stopu CO2 o 5%. Byla vypracována společná strategie a k ní sedm regionálních nebo národních akčních plánů s cílem pokračovat a zintenzivnit činnosti po skončení projektu.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast E
Odpovědnost  Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung Sachsen-Anhalt
Zúčastněné strany Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr Sachsen-Anhalt
Institut für Strukturpolitik und Wirtschaftsförderung GmbH
FH OÖ Forschungs und Entwicklungs GmbH
Business Upper Austria – OÖ Wirtschaftsagentur GmbH - Kunststoffcluster
Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.
SC Sviluppo chimica S.p.A.
Otto-von-Guericke Universität Magdeburg
Zväz Chemickeho a Farmaceutickeho Priemyslu Slovenskej Republiky
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Svaz chemického průmyslu České republiky
Polska Izba Przemyslu Chemicznego
Ústecký kraj
Provincia di Novara
Financování Program Interreg CE částkou 2 249 170 EUR
Harmonogram 6/2016 – 5/2019
Kontakt

https://keep.eu/projects/17642/Promotion-of-Multimodal-Tra-EN/