SMART COMMUTING

Název projektu anglickySmart Commuting

Popis projektu
Funkční městské oblasti (FUA) podílející se na projektu SMART COMMUTING, byly situované v pobřežních a vnitřních oblastech střední Evropy, ve kterých se každý den neudržitelný model mobility zhmotňuje ve špičkách v podobě přetížených silnic, znečištěného ovzduší, emisí CO2, hluku a nehod.
 
Je to z různých důvodů:
  • rozrůstání měst
  • rozvrh pracovní doby
  • nedostatečné intermodální systémy
  • špatná železniční infrastruktura (ve Slovinsku)
 
To vše, v kombinaci s kulturními návyky a špatným sedavým životním stylem, vedlo k tomu, že tisíce dojíždějících používají automobily místo udržitelnějších prostředků.
 
Projekt SMART COMMUTING podpořil koordinační strukturu na úrovni FUA (zahrnující obce okolního území, podniky veřejné dopravy atd.) k dosažení udržitelného plánování na této vyšší úrovni a podpořil také internější koordinaci v rámci obcí (stále do značné míry chybějící).
 
Součástí projektu byly společné aktivity: SWOT analýza, institucionální platforma na úrovni FUA, školení a proces budování kapacit a také pilotní akce. Byly podpořeny  očekávané změny, která spočívaly ve zvýšení kapacity veřejného sektoru v oblasti plánování a implementace udržitelné mobility v kombinaci s některými okamžitými řešeními, díky nimž mohou být zúčastněné FUA obyvatelnější, s nižší produkcí uhlíku a atraktivnější.
 
Regionální a místní orgány a související subjekty těžily z těchto výstupů:
  • nadnárodní strategie na podporu chytřejšího dojíždění
  • institucionální platforma pro navrhování a sdílení akcí na úrovni FUA
  • výcvik zaměstnanců souvisejících orgánů
  • společné a přizpůsobené pilotní akce

Zařazení projektu:
Prioritní oblast E
Podpoří prioritní akci EU a)
Odpovědnost  Municipality of Rimini
Zúčastněné strany Municipality of Weiz
Vienna University of Technology, Institute of Transportation
Zadar County Development Agency ZADRA NOVA
Hranice Development Agency
Municipality of Szolnok City of County Rank
Municipality of Velenje
Regional Development Centre Koper
IUAV University of Venice
Financování Program Interreg CE částkou 1 555 337 EUR
Harmonogram 6/2017 – 11/2020
Kontakt https://keep.eu/projects/18247/smart-commuting-EN/