BITS

Název projektu anglickyBicycles and ITS

Popis projektu
Přechod na ekologickou dopravu je naléhavě nutný, protože dopravní zácpy, znečištění, rostoucí počet obyvatel a zdravotní problémy ohrožují obyvatelnost městských oblastí. Cyklistická doprava se ukázala být významným řešením těchto problémů. Nejen jako samostatný druh dopravy, ale také jako součást multimodálního dopravního systému. Je naléhavě zapotřebí více údajů o cyklistické dopravě, aby bylo možné lépe zařadit cyklistickou dopravu do multimodálního dopravního systému a zlepšit systém jako celek.
 
Regiony zapojené do BITS již vykazovaly vysokou míru využívání jízdních kol (NL, DK, BE) nebo měly ambice zvýšit využívání jízdních kol (UK, DE). Inteligentní dopravní systémy jsou důležitým nástrojem k dosažení tohoto cíle a zároveň poskytují požadované údaje o cyklistické dopravě.
 
Projekt zavedl ITS v oblasti cyklistiky pomocí:
  • zavedení řešení ITS, která přímo zvýší využívání cyklistické dopravy (+10 %) a sníží emise CO2 (-9 %) v rámci cílových skupin
  • sdílení dat o cyklistické dopravě a vybudování CyclingDataHubu pro sdílení, analýzu a vizualizaci dat (100 datových sad)
  • využití shromážděných dat k získání lepšího přehledu o potřebách cyklistů s cílem zásadně zlepšit cyklistické politiky
  • zapojení metodik a datových sad ITS do širší multimodality, a zakotvení cyklistiky v širších politikách mobility
  • sdílením těchto dat pro multimodální budoucnost
  • demonstrace aplikací ITS a dat o cyklistice; to umožňuje ostatním využívat tato data o cyklistice pro aplikace a politiky
 
Byla vyhodnocena účinnost řešení ITS a identifikovány problémy.  Výsledky byly šířeny do dalších regionů.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU -
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
Z - zlepšení dopadů na životní prostředí
I - zvýšení integrace dopravních módů
Odpovědnost  Provincie Overijssel
Zúčastněné strany
Baron Mobility
City of Aarhus
City of Bruges
City of Oldenburg
City of Zwolle
Cycledata
Cycling Industries Europe
Deelfiets Nederland
East Riding of Yorkshire Council
European Cyclists Federation
Provincie Antwerpen
VIVES
University of Oldenburg
Financování Program H2020 částkou 2 814 726 EUR
Celkem  5 629 456EUR
Harmonogram 1/2019 – 12/2022
Kontakt

https://keep.eu/projects/21450/Bicycles-and-ITS-EN/