DIT4TraM

Název projektu anglickyDistributed Intelligence and Technology for Traffic and Mobility Management


Popis projektu
V nadcházejících desetiletích se očekává změna podoby odvětví dopravy. Tuto změnu pohání služby mobility zaměřené na uživatele, integrované a inteligentní dopravní sítě, ceny a platby, automatizace, bezpečnost a zabezpečení, jakož i veřejné a soukromé inovace. Vedle Big Dat a umělé inteligence tento vývoj poskytuje velké příležitosti, ale také zvyšuje složitost systému.
 
Hlavním cílem projektu DIT4TraM je vyvinout, zavést a otestovat obecné distribuované řídicí paradigma použitelné na úrovni dopravního provozu, řízení mobility, synchronizace poptávky a nabídky a sdílené mobility, včetně pokročilé technologie monitorování, odhadování a předvídání (strojového učení) a souvisejících algoritmů pro různé nové koncepce multimodálního řízení a mobility fungující ve všech měřítkách měst.
 
Je navržen holistický přístup k decentralizaci, distribuci a návrhu mechanismů pro monitorování a řízení, jehož cílem je dosáhnout sociálního optima, avšak pouze s nezbytnou výměnou informací, což je dále převedeno do čtyř klíčových aplikačních oblastí odpovídajících čtyřem vzájemně se prolínajícím městským měřítkům, která byla pečlivě vybrána tak, aby bylo zajištěno řešení všech relevantních problémů.
 
V několika městech v Evropě jsou organizovány pilotní projekty, jejichž cílem je otestovat koncepty DIT4TraM, posoudit tržní potenciál a navrhnout obchodní modely. Vizí je podpořit přechod k bezproblémové a udržitelné, propojené a autonomní mobilitě maxinýlním rozdělím jednotlivých složek systému a zajištěním dostatečné spolupráce a vznikající koordinace pomocí návrhu inteligentního systému, což povede k životaschopnosti, bezpečnosti, odolnosti, efektivitě, soukromí,  spravedlnosti a udržitelnosti v měřítku města.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I.- optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
II. - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU
a) - poskytování multimodálních informačních služeb o cestování v celé Unii
b) - poskytování informačních služeb o 
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI
O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
C - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy ?
E - efektivita silniční sítě a kongesce
Z - zlepšení dopadů na životní prostředí
I - zvýšení integrace dopravních módů dopravním provozu v reálném čase v celé Unii
Odpovědnost  TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT
Zúčastněné strany UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL
ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE
EIDGENOESSISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE ZUERICH
ETHNICON METSOVION POLYTECHNION
AIMSUN SLU
SIEMENS MOBILITY GMBH
BAR ILAN UNIVERSITY
ARANE ADVISEURS IN VERKEER EN VERVOER BV
BESTMILE SA
TECHNOLUTION BV
STICHTING AMSTERDAM INSTITUTE FORADVANCED METROPOLITAN SOLUTIONS(AMS)
GEMEENTE AMSTERDAM
GEMEENTE UTRECHT
BORDEAUX METROPOLE
GERTRUDE
NEO GLS
GLYFADA MUNICIPALITY
POLIS - PROMOTION OF OPERATIONAL LINKS WITH INTEGRATED SERVICES, ASSOCIATION INTERNATIONALE
D.E.I.A. DEVELOPMENT ENGINEERING INFRUSTRUCTURE ASSOCIATION LIMITED
GLYFADA MUNICIPALITY
Financování Program HORIZON 2020 částkou  4 997 122 EUR
Celkem  4 997 171 EUR
Harmonogram 9/2021 – 8/2024
KontakT

https://cordis.europa.eu/project/id/953783