MOVE21

Název projektu anglickyMultimodal and interconnected hubs for freight and passenger transport contributing to a zero emission 21st century

Popis projektu
Rychlý přechod k dopravním systémům s nulovými emisemi a odolným vůči změně klimatu vyžaduje, aby osobní a nákladní doprava již nebyly řešeny odděleně a izolovaně. Osobní a nákladní doprava musí být řešeny společně, aby politiky, infrastruktura (fyzická i digitální), vozidla a zdroje energie sloužily oběma.
 
Tyto otázky budou řešeny integrovaným a soudržným způsobem v šesti městských uzlech, a to od definování politiky až po plánování a realizaci ve městech spolupracujících v rámci MOVE21.
 
Vyzkoušený a integrovaný přístup se pak bude šířit po celé Evropě. Tento integrovaný přístup zajišťuje, že případné negativní dopady uplatňování bezemisních řešení v jedné oblasti se nepřenášejí do jiných oblastí, ale naopak se zmírňují. Zajistí také, že evropské dopravní systémy budou odolnější.
 
Ústředním prvkem integrovaného přístupu MOVE21 jsou tři živé laboratoře v Oslu, Göteborgu a Hamburku, a tři replikační města: Mnichov, Bologna a Řím. V nich se testují různé typy center mobility a souvisejících inovací a zavádějí se prostředky k překonání překážek čisté a inteligentní mobility. Living Labs jsou založeny na otevřeném inovačním modelu. Procesy spoluvytváření jsou podporovány soudržnými politickými opatřeními a zvyšováním inovační kapacity městských samospráv a místních ekosystémů.
 
Navrhovaná řešení přinesou nová, téměř tržně připravená řešení, která se osvědčila v různých regulačních a správních podmínkách. Živé laboratoře jsou navrženy tak, aby přežily ukončení projektu MOVE21, a to uplatněním modelu soběstačného partnerství, který vychází z již existujících silných partnerství pro řešení s nulovými emisemi.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU

I.- optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
II. - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy

Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU
a) - poskytování multimodálních informačních služeb o cestování v celé Unii
b) - poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé Unii
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI

O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování

C - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
Odpovědnost  OSLO KOMMUNE
Zúčastněné strany
RUTER AS
GOTEBORGS KOMMUN
FREIE UND HANSESTADT HAMBURG
URBAN SHARING AS
RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB
MIXMOVE AS
EUROCITIES ASBL
POLIS - PROMOTION OF OPERATIONAL LINKS WITH INTEGRATED SERVICES, ASSOCIATION INTERNATIONALE
VIKEN FYLKESKOMMUNE
HAFENCITY UNIVERSITAT HAMBURG
ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS
NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK TNO
VOLVO TECHNOLOGY AB
BRG, BUSINESS REGION GOTEBORG AB
CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA
TRANSPORTOKONOMISK INSTITUTT
RENOVA AKTIEBOLAG
IKT NORGE
LANDESHAUPTSTADT MUNCHEN
Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag
UNIVERSITA DEGLI STUDI ROMA TRE
DB STATION&SERVICE AKTIENGESELLSCHAFT
ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA SRL
Financování Program HORIZON 2020 částkou 1 8 999 846 EUR
Celkem  9 479 718 EUR
Harmonogram 5/2021 – 4/2025
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/953939