2050 CliMobCity

Název projektu anglicky2050 Climate-friendly Mobility in Cities 

Popis projektu
Projekt se zabývá zmírňováním klimatických změn v oblasti městské mobility. Mnohá města formulovala mírně až velmi  ambiciózní klimatické cíle pro dlouhé období (např. do roku 2050) nebo pro kratší období (např. do roku 2030). Ať už je cíl jakýkoli, mnohá města si nejsou jistá, zda a jak mohou těchto cílů dosáhnout. Projekt se zabývá opatřeními (balíčky), která mají dostatečně zlepšit výkonnost městské mobility z hlediska emisí CO2.
 
Hlavní otázka zní: Jak se musí mobilita změnit, aby bylo dosaženo mobility šetrné ke klimatu? A protože udržitelnost mobility ovlivňuje také urbanismus, je třeba si položit také doplňující otázku: Jak se musí změnit struktura měst, aby bylo dosaženo mobility šetrné ke klimatu?
 
Zlepšením parkovacích systémů se zabývají ve městě Bydgoszcz v Polsku. Zde byla zavedena řada technických prostředků, např. 90 kamer CCTV nebo kamer s automatickým záznamem, které dohromady pokrývají přibližně 60 % všech křižovatek, a prioritní rádiové vysílače v 80 tramvajích pro jejich přednostní jízdu na řízených křižovatkách. Subsystém ITS zahrnuje také 26 informačních tabulí o možnostech parkování ve městě. Parkovací informační systém spolupracuje s regulací zón placeného stání.
 
Hlavním cílem systému je zkrácení cestovní doby tramvajové dopravy a motorových vozidel. Kromě toho má systém zvýšit kapacitu uliční sítě, zlepšit kvalitu přírodního prostředí (např. snížením množství výfukových plynů) a snížit související náklady na údržbu a rekonstrukci.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU -
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
E - efektivita silniční sítě a kongesce
B - zvýšení bezpečnosti silniční dopravy
Odpovědnost  TU Delft
Zúčastněné strany

Potsdam Institute for Climate Impact Research

City of Leipzig
Financování Program Interreg Europe částkou 1 332 046  EUR
Harmonogram 8/2019 – 7/2023
Kontakt

https://projects2014-2020.interregeurope.eu/2050climobcity/

https://www.interregeurope.eu/good-practices/intelligent-transport-system-its