LOW-CARB

Název projektu anglickyPlanning for Low-carbon Mobility

Popis projektu
LOW-CARB zvýšil plánovací kapacity organizací a vlád měst k přechodu na nízkouhlíkovou mobilitu a dopravu. Řešil palčivé problémy plánování udržitelné městské mobility jako integrace opatření pro nízkouhlíkovou mobilitu pro uživatele, vytvoření institucionální spolupráce a podpora společného financování i usnadnění funkčních městských oblastí (FUA) vytvářením akčních plánů, díky nimž se nízkouhlíková doprava stává realitou.

LOW-CARB si kladl za cíl posílit kapacity pro integrované plánování nízkouhlíkové mobility pro funkční městské oblasti, a to především těmito opatřeními: integrovanou koordinací, institucionální spoluprací a implementací akčního plánu včetně společného financování a veřejné investice do systémů nízkouhlíkové mobility.

Projekt LOW-CARB postavil do popředí nízkouhlíkovou veřejnou dopravu, aby snížila emise skleníkových plynů, s novými kombinovanými nabídkami mobility, jako je sdílení jízdních kol nebo multimodální informační služby. Veřejná doprava ve FUA má vysoký potenciál pro dosažení cílů Bílé knihy EU: snížit do roku 2050 emise z dopravy o 60% a do roku 2030 snížit na polovinu používání „konvenčně poháněných“ automobilů. Strategie, akční plány, nástroje LOW-CARB a pilotní akce snížily emise CO2 o téměř 60 000 tun do roku 2020.

Tato řešení mají vysoký potenciál replikace ve FUA Střední Evropy ke zlepšení kvality ovzduší a kvality života. To bude zahrnovat přenositelné strategie, nástroje, školení, získané zkušenosti a veřejné akce ke zvýšení povědomí, zvýšení znalostí a podpoře přenosu zkušeností s integrovaným plánováním nízkouhlíkové mobility ve FUA v celé Střední Evropě. Strategie a pilotní akce budou odrážet hlavní výzvy a nové trendy, jako je plánování mobility založené na otevřených datech, integrované platformě mobility nebo implementaci nízkouhlíkových technologií v pilotních akcích, včetně služby autobusů na zavolání, čistých autobusů nebo solárních nabíjecích stanic pro elektrokola, pro propojení veřejné dopravy a sdílené mobility.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast E
Podpoří prioritní akci EU a)
b)
d)
Odpovědnost  Leipziger Verkehrsbetriebe GmbH 
Zúčastněné strany Tramvie Elettriche Parmensi
Stadt Leipzig
Szegedi Közlekedési Kft.
The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe
SVEUČILIŠTE SJEVER
Gmina Skawina
Zarzad Transportu Publicznego w Krakowie
Statuárni město Brno
Grad Koprivnica
Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH
Financování Program Interreg CE částkou 2 636 269 EUR
Harmonogram 6/2017 – 11/2020
Kontakt

https://keep.eu/projects/18326/Capacity-building-for-integ-EN/