ULaaDS

Název projektu anglickyUrban Logistics as an on Demand Service

Popis projektu
Konsorcium vedené třemi pilotními městy, která se zavázala k městské logistice s nulovými emisemi (Brémy, Mechelen, Groeningen), spojilo své síly se zúčastněnými stranami v oblasti logistiky, a to jak se zavedenými (např. UPS), tak s nově příchozími (např. ViaVan), i s předními akademickými institucemi v EU, aby urychlilo zavádění nových, proveditelných a sdílených řešení, a řešení s nulovými emisemi, která řeší hlavní nadcházející výzvy vyvolané rostoucí ekonomikou na vyžádání v budoucí městské logistice.
 
Za tímto účelem bude projekt ULaaDS pracovat na třech klíčových pilířích:
  • proces spoluvytváření modelování budoucích scénářů městské logistiky na vyžádání a definování relevantních řešení dodávek ULaaDS prostřednictvím nového souboru nástrojů;
  • nasazení dvou společně vytvořených řešení ULaaDS (kombinujících nová dodávková vozidla a nové modely horizontální spolupráce) prostřednictvím celkem šesti výzkumných testů s více zúčastněnými stranami ve 3 pilotních městech;
  • posouzení proveditelných případů hodnot směrem k integraci městského plánování (SUMP/SULP).
 
Řešení ULaaDS budou navržena v souladu s rámcem požadavků, které jsou sladěny s tématem výzvy a výzkumnými prioritami ETP ALICE. Tři pilotní města navrhují dvě předběžná řešení ULaaDS, která budou dále konkretizována:
  • modulární inovativní nákladní jízdní kola provozovaná crowdsourcovanými kurýry pro zvýšení efektivity logistiky a multimodality v centrech měst;
  • integrace městských duálních dopravních služeb (vysoké požadavky na distribuci drobného zboží na vyžádání se sdílenou osobní dopravou na vyžádání - eVany nabízející pooling pro náklad a veřejnou dopravu).
 
V neposlední řadě se projektu ULaaDS účastní také čtyři další města (Řím, Edinburgh, L'Hospitalet, Bergen), která rovněž použijí nový soubor nástrojů vytvořený v rámci projektu ULaaDS i celkovou metodiku projektu ke spoluvytváření dalších řešení ULaaDS relevantních pro jejich města i potenciální výzkum.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I.  - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
II. - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
C - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
I - zvýšení integrace dopravních módů 
Odpovědnost  FREIE HANSESTADT BREMEN
Zúčastněné strany
BAX INNOVATION CONSULTING SL
RYTLE GMBH
ALLGEMEINER DEUTSCHER FAHRRAD-CLUB LANDESVERBAND BREMEN EV
STAD MECHELEN
UPS LIMITED
IV-ENT
VIA TECHNOLOGIES EUROPE B.V.
VLAAMS INSTITUUT VOOR DE LOGISTIEK VZW
BPOST
MIEBACH CONSULTING SA
GEMEENTE GRONINGEN
RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN
DROPPER BV 
OPENBAAR LICHAAM OV-BUREAU GRONINGEN EN DRENTHE
FORSCHUNGSGESELLSCHAFT MOBILITAET - Austrian Mobility Research FGM - AMOR Gemeinnutzige GMBH 
TRANSPORTOKONOMISK INSTITUTT
FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG EV
EUROCITIES ASBL
BERGEN KOMMUNE
TRANSPORT FOR EDINBURGH LTD
ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA SRL
MUNICIPALITY OF ALBA IULIA
to-be-now-logistics-research-gmbh
INTERDISZIPLINARES FORSCHUNGSZENTRUM FUR TECHNIK, ARBEIT UND KULTUR
RUPPRECHT CONSULT-FORSCHUNG & BERATUNG GMBH
GRONINGEN CITY CLUB
Financování Program H2020 částkou 3 149 515   EUR
Celkem  3 150 390  EUR
Harmonogram 9/2020 – 2/2024
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/861833