TRANS-BORDERS

Název projektu anglickyTEN-T passenger transport connections to border regions

Popis projektu
Projekt TRANSBORDERS zlepšil propojení periferních přeshraničních regionů se základní sítí TEN-T a nejbližšími uzly TEN-T na obou stranách hranic a bylo dosaženo podpory udržitelného hospodářského růstu, soudržnosti a mobility šetrné k životnímu prostředí.
 
Projekt řešil společnou výzvu střední Evropy, spočívající ve zlepšení dostupnosti z okrajových přeshraničních oblastí, kde jsou spoje veřejné dopravy mnohdy stále nedostatečně rozvinuté, do sítě TEN-T. Byl navržen inovativní přístup k přepravě cestujících v okrajových oblastech a zajištěna dostupnost prostřednictvím lepšího propojení s nejbližšími uzly TEN-T v zahraničí.
 
Projekt zahrnoval regionální vlády i regionální a místní orgány, sdružení a poskytovatele veřejné dopravy a příslušné zúčastněné strany, které spolupracovaly na vypracování společných politik a strategií schopných zohlednit potřeby široké veřejnosti žijící v okrajových oblastech.
 
Byly vytvořeny udržitelné a dostatečné vazby mezi TEN-T a periferními regiony a společný akční plán k řešení těchto problémů.
 
TRANSBORDERS přispěl k soudržnosti a lepší dostupnosti. Projekt umožnil obyvatelům přístup k lepšímu vzdělávání a zaměstnání s řešeními osobní dopravy šetrnými k životnímu prostředí.
 
TRANSBORDERS navrhnul nástroje a strategie pro zlepšení kapacit plánování a veřejné dopravy pro zajištění propojení okrajových oblastí se sítěmi TEN-T v zahraničí. Pro obyvatele těchto regionů TRANSBORDER vytvořil piloty ke zlepšení spojení veřejnou dopravou.

Zařazení projektu:
Podpoří prioritní akci EU a)
Odpovědnost  Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Zúčastněné strany
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Województwo Dolnośląskie – Urząd MarszałkowskiWojewództwa Dolnośląskiego
Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien GmbH
Amt der Kärntner Landesregierung Abteilung7Kompetenzzentrum Wirtschaftsrecht und Infrastruktur
KORID LK, spol. s r.o.
RRA Koroška, regionalna razvojna agencija za Koroško, d.o.o.
Verkehrsverbund Kärnten GmbH
Gmina Miejska Bolesławiec
Financování Program Interreg CE částkou 2 271 972 EUR
Harmonogram 6/2017 – 11/2020
Kontakt

https://keep.eu/projects/18243/TEN-T-passenger-transport-c-EN/