CORCAP

Název projektu anglickyCapitalising TEN-T corridors for regional development and logistics

Popis projektu
Koridor TEN-T Orient/East-Med spojuje Střední a jihovýchodní Evropu. Zásadním problémem nově vznikajícího významu je úsek Drážďany - Praha, který je třeba rozšířit o novou železniční trať, aby se zlepšilo propojení mezi německými námořními přístavy a cíli, zejména v České republice, na Slovensku a v Maďarsku. Proces podrobného plánování nové železniční tratě začal v roce 2018 a očekává se, že bude dokončen do roku 2023.

Svobodný stát Sasko se spojil s partnery z Německa, České republiky, Slovenska a Maďarska, aby využil příležitosti investic do infrastruktury pro multimodální nákladní dopravu šetrnou k životnímu prostředí. Realizací aktivit zaměřených na lepší koordinaci mezi zúčastněnými stranami v oblasti dopravy a územního plánování přispěli partneři k vytvoření prostředí pro efektivnější železniční nákladní dopravu ve střední Evropě.
 
K dosažení tohoto cíle partneři vypracovali „Plány kapitalizace koridoru“, které usnadní interakci regionálního rozvoje a rozvoje dopravní infrastruktury v zúčastněných regionech. Vzhledem k provozním požadavkům multimodálních logistických lokací a dopravních služeb jsou tyto plány přidanou hodnotou pro všechny koridory TEN-T. Kromě toho budou na základě projektu učiněny praktické kroky k udržitelnější nákladní dopravě prostřednictvím zlepšování kvality a lepšího využívání stávající infrastruktury. Zlepšením propojení intermodálních uzlů a vnitrozemských přístavů a ​​vyšetřováním nových intermodálních služeb byly poskytnuty hmatatelné výhody pro efektivnější nákladní dopravu.
 
Nadnárodní přístup projektu podpořil efektivní řízení přeshraničních a nadnárodních dopravních toků a rozšířil funkčnost koridorů TEN-T. Posílil víceúrovňové řízení na všech úrovních a regionální kapacity v oblasti dopravy a logistiky, územního plánování a regionálního rozvoje.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast E
Odpovědnost  Sächsisches Staatsministerium des Innern
Zúčastněné strany Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt.
KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
Inštitút priestorového plánovania
Rostock Port GmbH
Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.
KORDIS JMK
Eisenbahnneubaustrecke Dresden – Prag EVTZ
Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH
Ústecký kraj
Financování Program Interreg CE částkou 2 535 579 EUR
Harmonogram 4/2019 – 3/2022
Kontakt

https://keep.eu/projects/21515/Capitalising-TEN-T-corridor-EN/