FF2020

Název projektu anglickyCreating the 21st century spatial ecosystem

Popis projektu
Přestože zhruba polovina obyvatel světa žije ve městech, vytvářejí města více než 80 % světového domácího produktu (HDP). Města po celém světě zavádějí iniciativy zaměřené na řešení problémů městské mobility, zlepšování (digitální) infrastruktury a řešení znečištění. Očekává se, že v roce 2050 bude ve městech žít 80 % světové populace. Městská letecká mobilita (UAM) je označována za životodárnou sílu moderních měst, kritický ekonomický faktor a faktor usnadňující inteligentní a udržitelný rozvoj.
 
Flying Forward 2020 (FF2020) chce být evropským a světovým lídrem v řešení environmentálních, sociálních, ekonomických a technologických výzev 21. století poskytováním integrovaných, inkluzivních a udržitelných (digitálních) řešení, která jsou bezpečná, spolehlivá a pohodlná.
 
FF2020 nabízí celý nejmodernější ekosystém prostorových UAM, který zahrnuje model řízení a rámec (interoperabilní a škálovatelný); regulační rámec (strojově čitelný a proveditelný); geoprostorovou digitální infrastrukturu (technologicky agnostický digitální toolbox); schéma identity věcí (rámec identity pro provozovatele, drony, orgány a algoritmy umělé inteligence); a rámec interoperability (technický, sémantický, právní/politický a organizační), který je plně v souladu se stávajícími předpisy EU, a přesto tyto předpisy zpochybňuje.
 
Praktickým výsledkem bude nejlepší infrastruktura dronů ve své třídě, autonomní monitorování a doručování na poslední míli.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU II. - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI
C - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
E - efektivita silniční sítě a kongesce
Z – zlepšení dopadů na životní prostředí
Odpovědnost  BRAINPORT DEVELOPMENT NV
Zúčastněné strany
SERENDIPITY BV
VERSES GLOBAL BV
UNIVERSITEIT MAASTRICHT
DIGIE
NALANTIS NV
EUROUSC ITALIA SRL
HTCE SITE MANAGEMENT BV
OULUN YLIOPISTO
TARTU SCIENCE PARK FOUNDATION TSP
OSPEDALE SAN RAFFAELE SRL
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
Financování Program H2020 částkou 5 999 575 EUR
Celkem 6 090 825 EUR
Harmonogram 12/2020 – 11/2023
Kontakt

https://trimis.ec.europa.eu/project/flying-forward-2020