CECI

Název projektu anglickyCitizen involvement in circular economy implementation

Popis projektu
Cílem projektu CECI je:
 
  • zvýšit povědomí o oběhovém hospodářství a zdůraznit význam zapojení občanů.
  • inspirovat občany k přijetí udržitelných spotřebních návyků a vzorců chování
  • podporovat nové udržitelné služby, např. ekonomiku sdílení, prodlužování životnosti výrobků prostřednictvím jejich opětovného použití, oprav, repasování a renovace
  • dále podporovat snižování množství odpadu, úspory energie a oběhové myšlení
 
Parkováním se zabývá projekt ve městě Mechelen v Belgii, který se zaměřuje na změnu druhu dopravy a průběžně pracuje na upřednostňování mikromobility. Sdílená mobilita je udržitelnějším způsobem využívání dopravy a je také cenově dostupnější, inkluzivnější vůči domácnostem s nízkými příjmy. V Mechelenu existují komerční i komunitní poskytovatelé sdílené mobility. 

Prostřednictvím několika pobídek financovaných městem Mechelen, tzv. "rozpočet na mobilitu" umožňuje:
  • odevzdání registrační značky (=prodej soukromého automobilu) opravňuje občany k vrácení peněz na nákup jízdního kola nebo předplatného sdílené mobility,
  • dotace na e-auta: při přechodu na sdílení nového e-auta mají obyvatelé nárok na vrácení peněz až do výše 3 000 EUR nebo jim město zaplatí předplatné u komunitně řízené platformy pro sdílení.
 
Kromě finančních pobídek jsou k dispozici informační schůzky, bezplatné testovací jízdy se sdíleným e-autem, sdílené čtvrti, bezplatné parkování pro sdílená auta, vyhrazená parkovací místa,...
 
Propagační kampaň "Sdílení je pro každého" působí prostřednictvím videí, informačních plakátů a kampaně na sociálních sítích.Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU  
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU  
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI  
Odpovědnost  LAB University of Applied Sciences
Zúčastněné strany
Regional Council of Päijät-Häme
Provence-Alpes-Cote dAzur Region
Moravian-Silesian Innovation Centre Ostrava, a.s.
Government of Aragon
Business Agency Association
City of Mechelen
Makesense
Financování Program Interreg Europe částkou 1 508 765 EUR
Harmonogram 8/2019 – 7/2023
Kontakt

https://projects2014-2020.interregeurope.eu/ceci/

https://www.interregeurope.eu/good-practices/shared-mobility-campaign-delen-is-voor-iedereen-sharing-is-for-everybody