IMOVE

Název projektu anglickyUnlocking Large-Scale Access to Combined Mobility through European Maas Network

Popis projektu
IMOVE nabídl pokrokt v používání a škálovatelnosti systémů MaaS v Evropě a připravil cestu pro roamingovou službu MaaS na evropské úrovni. S ohledem na nadnárodní tranzit zkoumal IMOVE řešení pro zlepšení MaaS na provozní úrovni a jeho základního obchodního modelu.
 
IMOVE poskytl zlepšený sběr dat o potřebách a preferencích uživatelů v reálném čase, nástroje pro výměnu informací a systémy pro zlepšení interoperability mezi různými schématy MaaS a komponentami služeb. Řešení IMOVE byla testována ve čtyřech evropských laboratořích pro vývoj MaaS: v Berlíně, Göteborgu, Velkém Manchesteru a Turíně. IMOVE zavedl pilotní roamingové služby pro MaaS na přeshraniční evropské úrovni.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Podpoří prioritní akci EU a)
Odpovědnost  algoWatt SpA
Zúčastněné strany algoWatt SpA
FIT Consulting
Mosaic Factor
URBI
Softeco Sismat
Västtrafik
RISE Viktoria
UbiGo
UITP
město  Turín
Transport for Greater Manchester (TfGM)
ICCS
Vectos
ČVUT ( Centrum umělé inteligence)
5T srl (Turín)
EMT (Madrid) 
Financování Program H2020 částkou 3 393 566,25 EUR
Celkem:  3 693 427,50 EUR
Harmonogram 6/2017 - 11/2019
Kontakt

https://www.imove-project.eu/
https://cordis.europa.eu/project/id/723314