CONNECT2CE

Název projektu anglickyImproved rail connections and smart mobility in Central Europe

Popis projektu
CONNECT2CE se zaměřil na řešení slabé dostupnosti regionálních, periferních a přeshraničních oblastí střední Evropy do/z hlavních regionálních/národních/evropských dopravních sítí a uzlů, způsobené dlouhodobým fenoménem urbanizace, v důsledku čehož počet obyvatel venkova neustále klesá, což vede k nižší hustotě obyvatelstva a řídce osídleným venkovským a okrajovým oblastem, kde je provozování efektivní veřejné dopravy náročné.
 
CONNECT2CE zvýšil porozumění a povědomí, z kvalitativní a kvantitativního pohledu, o současných i budoucích regionálních systémech veřejné dopravy ve střední Evropě a poskytl partnerům projektu, orgánům a regionálním provozovatelům veřejné dopravy nástroje a dovednosti pro formování jejich dopravních politik. V konečném důsledku to zlepšilo kapacity veřejného sektoru ve střední Evropě pro efektivní plánování periferních a přeshraničních systémů veřejné dopravy.
 
CONNECT2CE tak učinil vypracováním harmonizovaných a koordinovaných strategií a nástrojů, které jsou začleněny a implementovány na regionální a přeshraniční úrovni prostřednictvím pilotních akcí, a to ve třech oblastech, které jsou navzájem propojeny. Všechny jsou podstatnými prvky, jež přispívají ke zlepšení služeb veřejné dopravy v okrajových nebo přeshraničních regionech:
1)    Konektivita (závazky veřejné služby / jednotná kontaktní místa, harmonizace multimodálních jízdních řádů, regionální a přeshraniční železniční doprava)
2)   Integrované systémy prodeje jízdenek a tarifů (integrace regionálních a přeshraničních multimodálních jízdenek byla poprvé otestována a implementována)
3)   Implementace nejúčinnějších a nejinovativnějších nástrojů ITS v oblasti informační mobility

Zařazení projektu:
Podpoří prioritní akci EU a)
Odpovědnost  Central European Initiative - Executive Secretariat
Zúčastněné strany Società Ferrovie Udine Cividale s.r.l.
Prometni institut Ljubljana d.o.o.
KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Accademia Europea Bolzano/Bozen
Sistemi Territoriali S.p.a.
VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH
Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.
Regionalmanagement Burgenland GmbH
HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o.
Slovenske železnice-Potniški promet, d.o.o.
Klaster intermodalnog prijevoza
Plzeňský kraj
 
Financování Program Interreg CE částkou 2 602 924 EUR
Harmonogram 6/2017 – 5/2020
Kontakt

https://keep.eu/projects/18175/Improved-rail-connections-a-EN/