SPROUT

Název projektu anglickySustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition

Popis projektu
Projekt SPROUT představuje novou, inovativní a na datech založenou politickou reakci vedenou městem, která se zabývá dopady vznikajících vzorců mobility, provozních a obchodních modelů založených na digitálních technologiích a potřebách uživatelů dopravy. Zdá se, že dříve vyzkoušené a zavedené politické reakce využívající omezení přístupu, zpoplatnění kongescí nebo poskytování infrastruktury dnes nejsou schopny adekvátně reagovat na změny městské mobility. Kromě toho by jakákoli politická opatření měla zohledňovat všechny fáze životního cyklu politiky a měla by mít na zřeteli nejen současnost, ale i budoucnost.
 
Proto bude projekt SPROUT vycházet z pochopení přechodu, který probíhá v oblasti městské mobility, a bude definovat výsledné dopady na úrovni udržitelnosti a politiky, využije je prostřednictvím inovační politické reakce vedené městy, bude budovat schopnost měst využívat data k identifikaci, sledování a zavádění inovativních řešení městské mobility a bude navigovat budoucí politiku podle výsledků projektu na místní, regionální, národní a unijní úrovni.
 
K dosažení svých cílů bude projekt SPROUT využívat 6 pilotních měst (včetně Číny) s reálnými politickými výzvami, kterým čelí v důsledku přechodu na městskou mobilitu v osobní i nákladní dopravě a které zahrnují městské a příměstské oblasti, různá vznikající řešení mobility a kontextové požadavky. Projekt věnuje zvláštní pozornost potřebám zranitelných skupin a uživatelů s různým kulturním zázemím a zohledňuje také genderové otázky. SPROUT zajišťuje aktivní účast mnoha zástupců úřadů malých a středních měst prostřednictvím třívrstvé struktury přístupu pro zapojení měst a vytvořením otevřeného inovačního společenství pro politiku městské mobility.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU -
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
Odpovědnost  FUNDACION ZARAGOZA LOGISTICS CENTER
Zúčastněné strany
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS
VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL
POLIS - PROMOTION OF OPERATIONAL LINKS WITH INTEGRATED SERVICES, ASSOCIATION INTERNATIONALE
WUPPERTAL INSTITUT FUR KLIMA, UMWELT, ENERGIE GGMBH
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA
NINGBO SUPPLY CHAIN INNOVATION INSTITUT CHINA
NINGBO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
BKK BUDAPESTI KOZLEKEDESI KOZPONT ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG
BUDAPEST KOZUT ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG
COMUNE DI PADOVA
VENICE INTERNATIONAL UNIVERSITY
TEL AVIV YAFO MUNICIPALITY
TECHNION - ISRAEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY
SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ - POZNANSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY
MIASTO KALISZ
FUNDACJA KALISKI INKUBATOR PRZEDSIE BIORCZOSCI
STAD MECHELEN
MUNICIPIUL ARAD
GEMEENTE 'S-HERTOGENBOSCH
MUNICIPALITY OF IOANNINA
ILE DE FRANCE
MUNICIPIO DE ALMADA
AGENCIA MUNICIPAL DE ENERGIA DE ALMADA
WEST MIDLANDS COMBINED AUTHORITY
GOTEBORGS KOMMUN
Financování Program H2020 částkou 3 865 116 EUR
Celkem  4 412 554 EUR
Harmonogram 9/2019 – 2/2023
Kontakt https://cordis.europa.eu/project/id/814910