INNOTRANS

Název projektu anglickyEnhancing transport innovation capacity of regions

Popis projektu
Projekt INNOTRANS zmapoval regionální inovační kapacitu v dopravě a určí konkurenční výhody regionů. Vypracoval pokyny pro politické intervence a akční plány. Rovněž prozkoumal regionální inovační potenciál a vypracoval doporučení, jak podpořit slabé regiony. Projekt v konečném důsledku přispěl k budování regionální kultury neustálých inovací, která minimalizuje inovační rizika a maximalizuje návratnost vložených prostředků.
 
Výstupy projektu INNOTRANS pomáhají regionům, které mají zájem zaměřit se na inovace v dopravě, ve smyslu poskytnutí solidní znalostní základny pro přijímání informovanějších rozhodnutí.

Projekt je zacílen na:
  • subsektorové zaměření 
  • nezbytné investice do infrastruktury a kapacit pro vytvoření požadavků na posílení inovací v dopravě.
 
Jedním z dobrých řešení připravených v rámci projektu je projekt car-sharingu v placených parkovacích zónách v Praze:
 
Hlavní město Praha se dlouhodobě potýká s nedostatkem parkovacích míst. Iniciativa ke spuštění tohoto projektu vzešla od České asociace carsharingu, která v té době zastupovala všechny čtyři provozovatele sdílení automobilů v České republice. Pro tyto společnosti byl přístup do Prahy problematický kvůli regulovanému parkování v centrálních oblastech města. Slibný potenciál projektu snížit automobilovou dopravu ve městě přiměl hlavní město Prahu, aby se jím zabývalo. V Praze nyní sdílení automobilů provozuje několik soukromých společností, které mohou za určitých podmínek využívat regulovaná parkovací místa ve městě.
 
Vozidla, která nejsou aktuálně rezervována (a nejsou používána), mají povoleno neomezené parkování (zdarma a na neomezenou dobu). Vozidla, která jsou rezervována, musí platit podle běžného návštěvnického parkovacího tarifu.
 
Z technického hlediska to znamená důmyslné propojení centrálního informačního systému (CIS), který spravuje řízené parkování ve městě, a informačních systémů provozovatelů sdílení vozidel, kteří si prostřednictvím aplikačního programového rozhraní (API) v reálném čase zasílají informace o tom, která vozidla jsou rezervována a která nikoli. Ověřování parkování probíhá prostřednictvím automatického monitorování, kdy jsou nasazena upravená vozidla vybavená kamerovým/skenovacím systémem.
 
Hlavními účastníky projektu jsou poskytovatelé sdílených vozidel, kteří dodržují podmínky stanovené městem, a město, které spolupráci financuje a koordinuje.
 
Dalším příkladem dobré praxe je projekt THESi v řeckém městě Soluň, který zahrnuje mnohostrannou praxi, která má mnoho inovativních aspektů souvisejících s koncepcí řízení parkování, použitou technologií, přijatou metodou kontroly a zvoleným finančním a zadávacím plánem.
 
THESi je jedním z nejinovativnějších, nejpokročilejších a nejintegrovanějších technologických systémů v Evropě s online funkcemi, uživatelsky přívětivým rozhraním a informacemi v reálném čase. Cílem systému je zlepšit městskou parkovací politiku a snížit používání automobilů v centru města, nelegální parkování, dopravní zácpy a jejich dopady.
 
Uživatelé si mohou "koupit" až 4 hodiny parkovacího času prostřednictvím mobilní aplikace nebo na předem definovaných místech. Strážníci jsou vybaveni přenosným elektronickým zařízením, které snímá registrační značky vozidel nebo tiskne pokuty na místě. Legálnost lze potvrdit v reálném čase, protože systém je online propojen s databází plateb. Hlavními příjemci benefitů jsou obyvatelé a návštěvníci Soluně. Za vyhodnocení implementace jsou zodpovědné místní obecní úřady.

 

Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU a) - poskytování multimodálních informačních služeb o cestování v celé Unii
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
E - efektivita silniční sítě a kongesce
Odpovědnost 

Conventry University Enterprises Limited

Zúčastněné strany
Abruzzo Region
City of Prague
South-East Regional Development Agency
Aristotle University of Thessaloniki
Financování Program INTERREG Europe částkou 1 077 201 EUR
Harmonogram 1/2017 - 12/2021
Kontakt

https://projects2014-2020.interregeurope.eu/innotrans/

https://www.interregeurope.eu/good-practices/car-sharing-in-paid-parking-zones-in-prague

https://www.interregeurope.eu/good-practices/thesi-parking-control-system-for-controlling-on-street-parking-in-a-smart-way